איחוד תיקים – חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים הינו אדם שיכולותיו הכלכליות הינן מוגבלות וזאת ביחס לחובות התלויים העומדים כנגדו בלשכות ההוצאה לפועל. במקרים אלו, החייב חשוף לנקיטת אמצעים מבצעיים כנגדו בכל אחד מתיקי ההוצאה לפעול אשר נפתחו כנגדו.

חוק ההוצאה לפועל (תשכ"ז 1967), מאפשר לכל חייב מוגבל באמצעים שכנגדו עומדים מספר תיקי הוצאה לפועל, לפעול להליך משפטי המכונה: איחוד תיקים. במסגרת הליך זה, מאוחדים כל תיקיו של החייב והוא נדרש לשלם סכומים על חשבון החוב הכולל. הליך משפטי זה נועד בין היתר לאפשר לכל חייב להגיע להסדר תשלומים אל מול נושיו בהתאם ליכולותיו הכלכליות ובהתאם לסכום הכולל של חובותיו.

איחוד תיקים –כיצד?

איחוד תיקים הינו הליך המתאפשר באמצעות הגשת בקשה לאיחוד תיקים בלשכות ההוצאה לפועל. עם הגשת בקשה, המבקש נדרש לשלם סכום מסוים מסך כל חובותיו, ובמקביל הוא נדרש בהגשת תצהיר במסגרתו הוא מביע את הסכמתו לשיתוף פעולה מלא מצידו עם לשכות ההוצאה לפועל בעניינו.

במסגרת הליך איחוד תיקים, החייב נדרש לעמוד בפני חקירת יכולת הבוחנת בין היתר את כלל נכסיו ויכולת השתכרותו. בהתאם לממצאי החקירה, נקבע לחייב הסדר תשלומים חודשי המיועד לצרכי סילוק חובותיו. במקביל, החייב רשאי לנהל משאים ומתנים להסכמי פשרה אל מול הנושים.

חשוב לדעת: לא ניתן לאחד תיקים כגון: תיקי מזונות, תיקי פסק דין בעניין שאינו כספי, תיקי שטרות בהם הוגשת הוגשה בקשה להתנגדות לביצוע השאר (וזאת במקרים וההתנגדות עדיין לא הוכרעה על ידי בית המשפט).

הגשת בקשה לאיחוד תיקים תידון על ידי רשם ההוצאה לפועל לאחד עמידתו של החייב במספר תנאים מקדימים כגון: צירוף תצהיר המאמת את פרטי הקשה ומסמכים המעידים על מצבו הכלכלי, צירוף של כתב ויתור על סודיות, תשלום של 3% לפחות מיתרת סך כל החובות המופיעים בתיקי ההוצאה לפועל העומדים כנגדו ותשלום של 3% נוספים מיתרת החוב מדי חודש עד למועד ההחלטה בנוגע לבקשתו, וזאת למעט מקרים בהם רשם ההוצאה לפועל פסק אחרת.

חשוב לדעת: כנגד חייב מוגבל באמצעים עומדות מספר הגבלות הכוללות: הגבלת יציאה מהארץ, הכרזה כלקוח מוגבל חמור בבנק, רישום פרטי החייב במאגר חייבים מוגבלים ואיסור בהקמת תאגיד.