ביטול עיקול והטלת עיקול בהוצאה לפועל 

עיקול הינה פעולה מיידית של החרמת רכוש המצוי בידיו של אדם החייב כספים כלפי נושה מסוים. ברוב המקרים, פעולת העיקול מתבצעת לאחר הנפקת צו עיקול על ידי בית המפשט, כאשר הליכי העיקול בפועל נאכפים על ידי לשכות ההוצאה לפועל. יחד עם זאת, הנפקת צווי עיקול על ידי רשויות שלטוניות כגון: רשות המיסים, עירייה, המוסד לביטוח לאומי וכדומה, מתאפשרת גם ללא צו בית משפט.

לאחר הנפקת צו העיקול ומסירתו לידי החייב, עומד לרשותו של החייב פרק זמן מוגבל במהלכו הוא נדרש לסלק או חובו, ומשלא עשה כן, צו העיקול ממומש ורכושו מוחרם. אופן מימושו של צו העיקול מתבצע בהתאם לסוג הרכוש המיועד לצרכי עיקול, כאשר בין יתר סוגי הרכוש הניתנים לעיקול נמצאים: מטלטלין כגון: ריהוט, מכשירי חשמל וכו,  נכסים פיננסיים דוגמת: תוכניות חיסכון, כספים השייכים לחייב, ניירות ערך וכו, נכסים רשומים כגון: מכונית, דירה, נכס או מגרש בבעלות החייב ונכסי צד ג' כגון: משכורות, חובות עסקיים העומדים לזכות החייב וכדומה.

ביטול עיקולים –כיצד?

ביטול צווי עיקול הינה פעולה המתאפשרת בין היתר באמצעות הגשת התנגדות לביצוע שטר חוב בלשכות ההוצאה לפעול. הגשת ההתנגדות מתאפשרת לחייב תוך 20 יום מיום קבלת הודעת האזהרה בדבר החוב העומד כנגדו, או לחילופין, מרגע מסירת צו העיקול לידיו של החייב. הגשת כתב ההתנגדות במועד וקבלת ההתנגדות לביצוע שטר חוב, תעכב באופן זמני את ההליכים המבצעיים המתוכננים כנגד החייב, ותאפשר לו לקיים הסדר תשלומים אל מול הנושים במסגרת הגעה להסכמי פשרה בין הצדדים.

חשוב לדעת: ביטול עיקול הינה החלטה של ראש ההוצאה לפועל, וזאת לאחר שכבר הוטל צו עיקול על רכושו של החייב. ההחלטה בדבר ביטול העיקול מתאפשרת במקרים בהם ראש ההוצאה לפעול השתכנע כי הסיבות בגינן החייב מבקש לבטל את צו העיקול העומד כנגדו הינן ראויות בנסיבות העניין.

ההתנהלות אל מול לשכות ההוצאה לפועל, מומלצת במסגרת שכירת שירותיו המשפטיים של עורך דין המתמחה בדיני ההוצאה לפועל, וזאת על מנת להגן על מלוא הזכויות העומדות לרשותכם בהתאם לחוק.