ביטול שלילת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל 

כנגד חייבים בתיקי הוצאה לפועל ננקטים מספר הליכים מבצעיים אשר נועדו לגרום לחייבים להסדיר את חובם אל מול הנושים. הליכים מבצעיים אלו כוללים בין היתר: הטלת עיקולים, איסור יציאה מהארץ, פקודת מאסר ועוד.

אחת מהסנקציות אותן ניתן להטיל על חייבים הינה הגבלת רישיון הנהיגה, לרבות, קבלה/החזקה ו/או חידוש של רישיון הנהיגה. הגבלה זו החלה להיות מוטלת על חייבים בתיקי הוצאה לפועל לאחר תיקון מספר 29 לחוק ההוצאה לפועל אשר תוקן לצרכי צמצום השימוש בצווי מאסר כנגד חייבים ומנגד הגברה והרחבה של השימוש באמצעיים מבצעיים אחרים כנגד החייבים, לרבות, הגבלת רישיון הנהיגה.

חשוב לדעת: נהיגה ברכב ללא רישיון נהיגה בתוקף מהווה עבירת תנועה חמורה בגינה מבצע העבירה נדרש לשם קנס כספי גבוה ואף עלול להיות חשוף לפסילת הרישיון ומאסר.

ביטול הגבלת רישיון נהיגה- כיצד?

בהתאם לסעיף 66 א' לחוק ההוצאה לפועל נקבע כי הגבלת רישיון הנהיגה לא תוטל על החייב במידה ורשם ההוצאה לפועל שוכנע כי הטלת ההגבלה מהווה פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולותיו לשלם את החוב העומד כנגדו. כמו כן, נקבע כי ההגבלה לא תוטל במקרים בהם רישיון הנהיגה הינו כלי ניידות חיוני לחייב וזאת עקב נכותו או עקב נכות של בן משפחה תלוי.

דרך נוספת לביטול הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל היא במסגרת הגשת בקשה להליכי פשיטת רגל, וזאת מכיוון שמרגע מתן צו הכינוס (במסגרת הליכי פש"ר), בית המשפט מבטל באופן אוטומאטי את הגבלת רישיון הנהיגה.

חשוב לדעת: בכדי שרשם ההוצאה לפועל ישתכנע ויפעל לביטול ההגבלה המוטלת על רישיון הנהיגה של החייב, החייב נדרש להוכיח כי הוא אכן מתכוון לשלם את החוב ולצורך כל הוא זקוק לרישיון הנהיגה המהווה כלי מרכזי ביכולת השתכרותו. כמו כן, החייב נדרש להצהיר בטופס הבקשה לביטול ההגבלה כי הוא איננו מתכוון לחמוק מתשלום חובותיו.

בדומה לכל בקשה אחרת המוגשת לצרכי ביטול הגבלות המוטלות על החייב בתיק הוצאה לפעול, גם לצורך ניסוח בקשה לביטול הגבלת רישיון נהיגה מומלץ להסתייע בשירותיו המשפטיים של עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל.