מזונות ילדים

מהי חובת התשלום בכל הנוגע למזונות ילדים? מהם מרכיבי התשלום וכיצד נקבע גובה התשלום? כל מה שצריך לדעת על מזונות ילדים בשורות שלפניכם.

בהתאם לעקרונות המשפטי העברי על פיהם מתנהלים הליכי גירושין של זוגות יהודים, נקבעה חובת תשלום מזונות ילדים מצידו של האב. חובה זה מוטלת על האב עד הגיעם של הילדים לגיל 15, אך ברוב המקרים, בתי המשפט נוטים להשית את חובת התשלום עד הגיעם של הילדים לגיל 18.

במסגרת חובת התשלום, אב המשפחה מחויב בתשלום מזונות ילדים מדי חודש, וזאת ללא קשר למצבו הכלכלי ולמשלח ידו. בחובת התשלום נכללים שני מרכיבי תשלום עיקריים, האחד: חובת תשלום בגין צרכים הכרחיים לילד כגון: מזון, מקום מגורים, לבוש, הנעלה, חינוך, טיפולים רפואיים וכו. המרכיב השני מכונה: צרכים מדין צדקה ובו נכללים הוצאות כספיות עבור חוגים, נופשים, בילויים וכדומה.

מזונות ילדים- כיצד נקבע גובה התשלום החודשי?

החוק הישראלי קובע תקרת מינימום לתשלום דמי מזונות חודשי לכל ילד, כאשר גובה התשלום משתנה מעת לעת. יחד עם זאת, כאשר דייני בית הדין הרבני ו/או האזרחי, באים לפסוק בנוגע לגובה התשלום החודשי, הם עושים זאת בהתאם לצרכי הילד וטובתו.

לצורך קביעת גובה התשלום, נקבעו בחוק הישראלי שלוש קבוצות גיל שונות: קבוצה ראשונה מתייחסת לילדים מגיל לידה עד גיל שש, קבוצה שנייה מתייחסת לילדים מגיל 6 עד גיל 15 וקבוצת גיל שלישית מתייחסת לילדים מגיל 15 עד גיל 18. קיימת קבוצת גיל נוספת המתייחסת לכל תקופת השירות הצבאי של הילדים.

בקבוצת הגיל הראשונה (גיל לידה עד גיל ש), חובת התשלום בכל הנוגע למזונות ילדים מתייחסת גם לצרכיו ההכרחיים של הילד וגם לצרכים מדין צדקה, והיא מוטלת ברוב המקרים על האב. בקבוצת הגיל השנייה (גיל 6 עד גיל 15), חובת התשלום בכל הנוגע לצרכים ההכרחיים מוטלת על האב, כאשר התשלום בגין צרכים מדין צדקה חל על שני בני הזוג. בקבוצת הגיל השלישית (גיל 15 עד גיל 18), חובת התשלום מתחלקת באופן שווה בין בני הזוג.