פשיטת רגל לאדם פרטי

פשיטת רגל לאדם פרטי בישראל מתאפשרת בהתאם להליכי פש"ר (פשיטת רגל) המוסדרים בפקודת פשיטת רגל. הליך פשיטת רגל לאדם פרטי הוא למעשה הליך חדלות פרעון המיועד לכל תושב ישראל מגיל 18 ואילך החייב לנושה אחד או יותר סכומי כסף העולים על סכום כולל של 16,490 ₪, כאשר סכום זה מתעדכן אחת למספר חודשים.

הליך פשיטת רגל לאדם פרטי מקנה לחייב הגנה משפטית המונעת למעשה נקיטת הליכים מבצעיים כנגדו דוגמת: עיקול משכורת, עיקול מטלטלין, פקודת מאסר, עיכוב יציאה מהארץ ועוד. כפועל יוצא מכך, מטרות הליכי פשיטת הרגל בישראל הן מצד אחד לאפשר לכל חייב אשר אינו יכול לשלם את חובותיו להתחיל פרק חדש בחייו האישיים והכלכליים מבלי להיקלע לתסבוכות משפטיות מצד השלטונות והנושים, ומצד שני, לקיים הליך מוסדר בחוק לצורך כינוס נכסיו של החייב (פושט הרגל), וזאת לצרכי חלוקת הנכסים בין נושיו.

הליכי פשיטת רגל לאדם פרטי בישראל- כיצד?

לרשות כל אדם פרטי בישראל ההופך להיות חדל פירעון בשל חובותיו, ניתנת האפשרות להגשת בקשה לפשיטת רגל. הגשת הבקשה וניהול תיקי פש"ר מתנהלים בבתי המשפט המחוזיים ומצויים בפיקוח בית המשפט באמצעות "נאמן" ממונה.

לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל, בית המשפט פוסק האם לקבל את בקשתו של החייב, ובמידה וכן, בית המשפט פוסק על צו כינוס שמטרתו המיידית הינה עיכוב כל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החייב, לרבות הליכי הוצל"פ (הוצאה לפועל). עם החלת צו הכינוס, חלות על החייב הגבלות כלכליות שונות כגון: איסור לפתיחת חשבון עו"ש חדש, אי יכולת למשיכת שיקים וחיוב בכרטיסי אשראי ועוד. הגבלות אלו נועדו בין היתר להבטיח שהחייב ימנע מצבירת חובות כספיים נוספים. במקביל, הנאמן בתיק הפש"ר מקיים אל מול החייב חקירת יכולת החזר, ובהתאם לכך, החייב נדרש לשלם סכום חודשי קבוע לטובת הסדרת חובותיו כלפי הנושים. לאורך כל תקופת הליכי הפש"ר, החייב מנוע מלצאת מן הארץ.

כיום, מיושמת בישראל הרפורמה החדשה בהליכי פש"ר שמטרתה קיצור זמן ההליכים. במסגרת הרפורמה מוקמת לכל חייב תכנית פירעון המאושרת על ידי בית המשפט, וזאת בהתאם ליכולותיו הכלכליות של החייב. במסגרת הרפורמה, כל חייב יודע במדויק את הזמן שנותר לו עד לסיום ההליך שבסופו הוא זכאי לקבל צו הפטר באמצעותו נמחקים לחייב חובות העבר ומוסרות מעליו ההגבלות השונות אשר הוטלו עליו לאורך ההליך.