צו כינוס

מהו צו כינוס במסגרת הליכי פשיטת רגל ומהן החובות וההגבלות המוטלות על החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים? על כך ועוד בשורות שלפניכם.

צו כינוס נכסים הינו צו מטעם בית המשפט הניתן לצרכי הגנה על נכסיו של חייב במסגרת הגשת בקשה לפשיטת רגל (מטעם החייב או מטעם אחד מנושיו). צו זה נועד לצרכי העברת נכסיו של החייב לפיקוחו של הכונס הרשמי, וזאת עד לבירור הסכמי פשרה או הסדרי חוב מול הנושים, או לחילופין, עד להכרזת החייב כפושט רגל.

מרגע הניתן צו כינוס, כל ההליכים המשפטיים העומדים כנגד החייב מעוכבים, וכפועל יוצא מכך, הנושים אינם יכולים לגבות את חובם או לפתוח בהליכים משפטיים כנגד החייב ללא אישורו של בית המשפט.

חשוב לדעת: בחוק הישראלי ישנם שלושה מקרים בהם מתקיימים הליכי כינוס נכסים, הראשון במסגרת מינוי כינוס נכסים בסדר הדין האזרחי, השני במסגרת מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל ובית המשפט והשלישי במסגרת מינוי כונס נכסים בדיני החברות.

צו כינוס הוא למעשה צו משפטי המגדיר באופן רשמי את מצבו של החייב כחדל פרעון. כפועל יוצא מכך, מרגע החלת הצו, החייב מחויב בהעברת מלוא נכסיו לידי שליטתו של הנאמן.

מהן החובות וההגבלות המוטלות על חייב לאחר צו כינוס נכסים?

לאחר הנפקת צו כינוס נכסים על ידי בית המשפט, חלים מספר הגבלות וחובות על החייב, לרבות, פסיקת צו תשלומים במסגרתו החייב מחויב בהעברת תשלום חודשי לטובת פירעון חובותיו לנושים, עיכוב יציאה מן הארץ, חובת הגשת דו"חות והפניית דברי דואר הממוען אל החייב ישירות למנהל המיוחד הממונה על נכסיו של החייב.

מטרת המגבלות והחובות המוטלות על החייב נועדו להבטיח שהחייב לא יצבור חובות נוספים, כאשר בתקופה שבין הינתן צו כינוס לבין ההכרזה על פשיטת רגל, הנאמן רשאי לערוך חקירות מעמיקות בנוגע ליכולותיו הכלכליות של החייב להחזר חובותיו. במשרדי הכונס הרשמי פועלת יחידה מיוחדת העוסקת בתחום זה , כאשר בין יתר תפקידיה נכללת פעולת התחקות אשר נכסיו של פושט רגל, וזאת לצרכי מניעת הברחת הנכסים לחו"ל.