מהו איזון משאבים בהסכם חלוקת רכוש על חלוקת רכוש בין בני זוג שמתגרשים?

הסדר איזון משאבים, הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 קובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג אשר התחתנו לאחר 1 בינואר 1974, כל עוד אין הסכם ממון או הסכם אחר הקובע את אופן חלוקת הרכוש ביניהם.

סוג חלוקת הרכוש בהסדר איזון משאבים

הסדר זה קובע חלוקה שוויונית של הרכוש המשותף שבני הזוג צברו במהלך חיי הנישואין שלהם, ובנוסף ההסדר שומר על הזכויות של כל אחד מבני הזוג בגין נכסים קודמים.

הלכה למעשה, איזון משאבים הוא הסדר שנועד לקבוע כיצד יחולק הרכוש של בני הזוג בעת פירוק הנישואין או מוות של אחד מבני הזוג.

ההסדר יוצר מעין הערכת שווי של הנכסים המשותפים הנמצאים ברשות בני הזוג, כולל נכסים נפרדים, והסדר זה קובע חלוקה שוויונית של הרכוש.

עורכת דין איריס מורנו מסבירה כי הסדר איזון משאבים חל על כלל נכסי בני הזוג, ובמהלך הנישואין כל אחד מבני הזוג שומר על זכויותיו ברכוש השייך לו.

מתי תבוצע הערכת השווי של הנכסים?

בעת ביצוע ההסדר, אשר יחול עם פקיעת הנישואין, ולעיתים בעקבות פרידה בלבד, מבצעים הערכת שווי לנכסי בני הזוג, ויש למנות אקטואר מוסמך לבדיקת מלוא הזכויות והחובות ולהערכת שווי הנכסים של בני הזוג.

לאחר הערכת שווי הנכסים מחלקים את הרכוש המשותף שווה בשווה, ואם יש הפרש לטובת אחד מבני הזוג עליו לשלם לבן הזוג השני את ההפרש באחת משתי דרכים – מתן זכויות בנכס או תשלום כספי.

איזון נכסים עורכת דין איריס מורנו חולון
איזון נכסים עורכת דין איריס מורנו חולון והסביבה

נכסים שהסדר איזון משאבים חל עליהם:

באופן כללי, איזון משאבים חל על כלל הנכסים שבבעלות כל אחד מבני הזוג, למעט נכסים שההסדר אינו חל עליהם (הרחבה בפסקה הבאה), לרבות נכסים משותפים שנצברו מתחילת חיי הנישואין ועד סיום מערכת היחסים הזוגית בין בני הזוג.

הנכסים שהסדר איזון משאבים עשוי לחול עליהם הינם:

 • נכסי מקרקעין – כמו דירת מגורים
 • דירה להשקעה
 • חנות / חנויות
 • חסכונות ופיקדונות בבנקים
 • ניירות ערך
 • כלי רכב
 • קרנות השתלמות
 • פיצויי פרישה
 • כספי פנסיה
 • קופת תגמולים וכו'

ההסדר קובע כי זכויות עתידיות כמו פנסיה ו/או ביטוח מנהלים, כולל נכסי קריירה, הם נכסים משותפים לשני בני הזוג מאחר שהם נצברים מתחילת הנישואין.

נכסים שהסדר איזון משאבים אינו חל עליהם

הסדר איזון משאבים אינו חל על הכנסים הבאים:

 • נכסים שבני הזוג הסכימו ביניהם בכתב כי לא יהיו משותפים.
 • גמלאות המגיעות לאחד מבני הזוג מביטוח לאומי.
 • פיצוי כספי המגיע לאחד מבני הזוג בגין נזקי גוף או מוות.
 • נכסים שלא הייתה כוונה לשתף אותם עם בן הזוג השני כמו נכסים שהיו בבעלות כל אחד מבני הזוג טרם הנישואין.
 • כספי ירושה.
 • נכסים שהתקבלו במתנה במהלך הנישואין.

בתוך כך, אם אחד מבני הזוג ירש דירת מגורים לפני הנישואין, ובני הזוג הפגינו כלפי הנכס יחס המעיד על נכס משותף, למשל מגורים משותפים בדירת הירושה, בית המשפט רשאי לקבוע כי הנכס משותף ויש לחלקו שווה בשווה בין בני הזוג.

איך מבצעים את הסדר איזון המשאבים?

ברוב המקרים מבצעים חלוקת רכוש לפי הסדר איזון משאבים כאשר בני הזוג מעוניינים לפרק את הנישואין ביניהם, כלומר לאחר מתן הגט.

יש למנות אקטואר לצורך הערכת שווי הנכסים של בני הזוג

ובסיום שלב זה ניתן לחלק את הנכסים בצורה מאוזנת באמצעות תשלום כספי או במתן זכויות בנכסים על ידי אחד מבני הזוג.

בהליך זה מבצעים הערכת שווי של נכסי בני הזוג בשיטה הקרויה היוון נכסים לצורך איזון משאבים, ויש לנכות חובות, אם ישנם, משווי הנכסים של כל אחד מבני הזוג.

אם אחד מבני הזוג משוכנע כי חלוקת הנכסים אינה שוויונית הוא רשאי לפנות לבית המשפט ולהציג את טיעוניו.

בית המשפט לענייני משפחה יכול לקבל את טיעוני בן הזוג ולהורות על סטייה מההסדר, כל עוד הנסיבות מצדיקות זאת.

מקרים בהם בית המשפט יורה על חלוקה שונה של הרכוש של בני הזוג יכולים להיות כאשר אחד מהם בעל יכולת השתכרות גבוהה באופן משמעותי מכושר ההשתכרות של בן הזוג השני, ובמקרים שבהם מתגלה כי אחד מבני הזוג השתמש בכספים וברכוש המשותף למטרות שאינן חוקיות, כגון הימורים ללא ידיעת בן הזוג השני, וכן במקרים של אלימות פיזית או נפשית (אלימות במשפחה) של אחד מבני הזוג כלפי בן או בת זוגו.

חשוב לציין כי במקרים מסוימים רשאי בית המשפט להורות על איזון משאבים עוד בטרם הנישואין פקעו

לרוב כאשר יש קרע מהותי ביחסי בני הזוג, או כאשר אחד מבני הזוג חי בנפרד במשך תקופה העולה על 9 חודשים, ולעיתים גם במקרה שחלפה מעל שנה מיום התחלת ההליך לפירוק הנישואין או הליך אחר הנוגע לחלוקת הרכוש של בני הזוג.

עו"ד איריס מורנו מוסיפה כי בלא מעט מהמקרים, בני הזוג לא מגיעים להסכמה לגבי חלוקת דירת המגורים המשותפת הרשומה על שניהם.

בדרך כלל הדירה מהווה את הרכוש המשותף המשמעותי  ביותר של בני הזוג, אך לא פעם אחד מהם מסרב למכור את הנכס בעוד בן הזוג השני חייב לשאת בתשלומי המשכנתא ביחד עם בן הזוג האחר שנשאר לגור בדירה, לכן במקרה זה אפשר לפנות לבית המשפט על מנת שהוא יכפה על בן הזוג למכור את הדירה.

לייעוץ ולייצוג משפטי בנושא איזון משאבים וחלוקת רכוש בהליך גירושין – אנא פנו עוד היום למשרד עורכת דין איריס מורנו – עורכת דין ייפוי כוח מתמשך בחולון והסביבה ומכון דיני משפחה.

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. מומלץ לפנות לעורך דין לצורך ייעוץ מקצועי, ייצוג וליווי משפטי.

איך יחולקו הנכסים לאחר הגירושין שלכם?
איך יחולקו הנכסים לאחר הגירושין שלכם?
מגוון נכסים יכולים להיות רלוונטיים לאיזון הנכנסים שלכם
מגוון נכסים יכולים להיות רלוונטיים לאיזון הנכנסים שלכם