ביטול צוואה – עו"ד איריס מורנו

צוואה היא מסמך בעל תוקף משפטי מחייב המורה על חלוקת העיזבון של אדם לאחר מותו.

יש 4 דרכים לעריכת צוואה, וכל אדם רשאי לערוך צוואה בעצמו או בעזרת עורך דין לענייני צוואות וירושות. את הצוואה יש לערוך על פי הכללים שנקבעו בחוק הירושה, התשכ"ה-1965.

חוק הירושה מאפשר לכל אדם שערך צוואה, לבטל את צוואתו מכל סיבה ובכל זמן.

ישנן מספר סיבות  שבגינן אדם מעוניין לבטל את צוואתו:

למשל צוואה שאינה עומדת בדרישות החוק, השפעה בלתי הוגנת בזמן עריכת הצוואה, שינוי נסיבות בחיי האדם המצווה כמו לידה של ילד חדש, גירושין ועוד.

חוק הירושה קובע כיצד ניתן לבטל צוואה, אך חשוב לזכור כי ביטול הצוואה ללא עריכת צוואה חדשה יגרום לכך כי העזבון יחולק עפ"י חוק הירושה ולא על פי רצונו של המצווה.

עו"ד איריס מורנו מסבירה לנו שהחוק מתייחס לשני מקריים עיקריים לביטול צוואות – ביטול הצוואה על ידי המצווה בעודו בחיים, וביטול הצוואה על ידי בית המשפט, כאשר המצווה אינו בחיים עוד, לאחר הגשת התנגדויות, בהתאם לכללים ולמבחנים שנקבעו בחוק הירושה.

סיבות לביטול צוואה:

באופן רגיל הסיבות העיקריות לביטול צוואה הן לרוב בעקבות עריכת צוואה חדשה לאור שינוי נסיבות בחיי המצווה, כגון ילד חדש שנולד, גירושין וכד'.

בנוסף יתכנו מצבים של ביטול צוואה צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת או עריכת צוואה שאינה עומדת בדרישות החוק.

כמו כן, ישנה אפשרות לבטל צוואה הדדית, צוואה שהופקדה אצל רשם הירושות וצוואת נוטריונית.

בנוסף פעמים רבות יורשים מגישים התנגדויות שמטרתן ביטול צוואה ואז בית המשפט יכריע האם לקיים הצוואה ואם לאו. ובמקרה ויפסוק כי אין לקיים את הצוואה יקבע את אופן חלוקת העזבון.

דרכים לביטול צוואה:

סעיף 36 לחוק הירושה קובע שלוש דרכים לביטול צוואה:

השמדת הצוואה:

סעיף 36 לחוק קובע כי כל האדם שערך צוואה רשאי להשמיד אותה כדי לבטלה.

המצווה יכול להשמיד את צוואתו באמצעות קריעת המסמך, שריפה או גריסה. אם האדם בוחר להשמיד את הצוואה שהוא ערך בעצמו, החוק רואה בו כמי שהתכוון לבטל את צוואתו.

עריכת צוואה חדשה:

המצווה רשאי לערוך בכל עת צוואה חדשה, ואם המסמך העדכני כולל הוראות הסותרות הוראות שמופיעות בצוואה הישנה הרי הצוואה החדשה מבטלת אותן.

הצוואה האחרונה תהיה הצוואה התקפה, וכל הצוואות שנערכו לפניה יבוטלו, אך מומלץ להוסיף במסמך החדש משפט שקובע כי הצוואה החדשה מבטלת את הצוואה הקודמת.

מסירת הודעת ביטול בדרך שבה נערכה הצוואה:

לפי לשון החוק, אדם אשר מבקש לבטל את הצוואה שהוא ערך, יכול להגיש הודעה על ביטול צוואתו באחת מהדרכים שבהן ניתן לערוך צוואה, כלומר בכתב, בעל פה, בפני רשות או בפני עדים.

עם זאת, האדם יכול למסור הודעת על ביטול צוואתו בדרך שונה מהדרך שבה הוא ערך את הצוואה שהוא מעוניין לבטל:

ביטול בכתב יד:

האדם יכול למסור הודעת ביטול באמצעות עריכת מסמך בכתב ידו, והמסמך מורה על ביטול הצוואה שנערכה, ויש לצרף למסמך תאריך וחתימה בכתב יד.

ביטול בפני עדים:

האדם יכול לבטל את צוואתו בכתב, בפני שני עדים.

במקרה זה האדם נדרש לערוך מסמך בכתב, עם תאריך עדכני, והמסמך נועד להצהיר על ביטול הצוואה שהוא ערך, כאשר האדם מצהיר על ביטול צוואתו ועליו לחתום על המסמך בנוכחות שני עדים שחייבים להוסיף את חתימתם על מסמך הביטול.

ביטול בעל פה:

אם האדם נוטה למות או שאין ביכולתו לבטל את צוואתו בדרך אחרת, ישנה אפשרות להודיע על ביטול הצוואה בעל פה, בפני שני עדים.

העדים חייבים להבין את שפתו של האדם.

ביטול בפני רשות:

אדם יכול לבטל את צוואתו בפני רשות (שופט, רשם, חבר בבית דין דתי, רשם לענייני ירושה).

על האדם להודיע על ביטול צוואתו בעל פה או בכתב בפני אחד מהגורמים הרשמיים.

ראוי לציין כי גם בית המשפט לענייני משפחה רשאי להחליט על ביטול צוואה (ביטול מלא או חלקי) בעת הדיון בהתנגדויות שהוגשו לאחר פרסום הצו לקיום צוואה ברשומות.

סעיף 30 לחוק הירושה קובע את המקרים שבהם בית המשפט רשאי לבטל את צוואת המנוח, כך לדוגמה במקרה של צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, אונס, איום, כפייה ועוד.

ישנם מבחנים שנקבעו על מנת לסייע לבית המשפט להחליט האם לבטל את צוואת המנוח או לאו.

ביטול צוואה נוטריונית

ביטול צוואה שנערכה על ידי נוטריון הוא הליך משפטי מורכב המבוסס על האמור בסעיף 36 לחוק הירושה.

כדי לבטל צוואה נוטריונית, במיוחד צוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה, ניתן לערוך צוואה חדשה המבטלת את קודמתה, ויש שתי דרכים לכך:

  • עריכת מסמך חדש ואימות הצוואה החדשה על ידי נוטריון, כאשר הנוטריון נדרש לקבוע כי הצוואה הנוטריונית הקודמת מבוטלת וכי הוא ערך את הצוואה החדשה.
  • עריכת צוואה חדשה המבטלת את הצוואה הקודמת.

אם הצוואה הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה, קשה יותר לבטל את המסמך המשפטי המחייב, וניתן לבטלה באמצעות מציאת פגמים בעריכתה או להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה, ובית המשפט יפסוק בנושא ויבטל את צוואת המנוח כל עוד יש טיעון משכנע לפסילת הצוואה בגלל העיקרון המחייב לכבד את רצונו של המנוח.

ביטול צוואה הדדית

בשנים האחרונות רבים מהזוגות עורכים צוואה הדדית בשל יתרונות המסמך המשפטי.

זהו הליך חדש יחסית בדיני הירושה לכן חשוב לקבל ייעוץ וליווי משפטי מעורך דין מנוסה לענייני ירושות וצוואות.

סעיף 8א' לחוק הירושה (תיקון מס' 12 לחוק) קובע כיצד לבטל צוואה הדדית כאשר בני הזוג בעודם בחיים ויש פירוט גם לגבי ביטול הצוואה ההדדית לאחר פטירת אחד מבני הזוג.

כדאי לדעת כי ביטול צוואה הדדית שנערכה לפני אוגוסט 2005 הוא הליך קל ופשוט יחסית, אך ביטול צוואה הדדית שנערכה לאחר שנת 2005 מורכב יותר בגלל עקרון ההסתמכות.

כאשר בני הזוג עדיין בחיים רשאי כל אחד מהם למסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה לבן הזוג האחר, אך לאחר פטירת אחד מבני הזוג ההליך לביטול הצוואה מורכב יותר מבחינה משפטית וחשוב להיעזר בעורך דין.

לסיכום

ביטול צוואה הוא הליך משפטי מורכב יחסית שלעיתים כרוך בהליך משפטי בבית המשפט.

כדי להשיג את התוצאה הרצויה חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה ובעל ניסיון לפני נקיטת פעולה כזו או אחרת לביטול הצוואה. לייעוץ ולייצוג משפטי בנושא ביטול צוואה אנא פנו עוד היום למשרד עורכת דין איריס מורנו חולון והסביבה.

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. מומלץ לפנות לעורך דין לצורך ייעוץ מקצועי, ייצוג וליווי משפטי.

עו"ד איריס מורנו מסבירה על ביטול צוואה
עו"ד איריס מורנו מסבירה על ביטול צוואה
צוואה בכתב יד וללא עדים היא בעייתית
צוואה בכתב יד וללא עדים היא בעייתית