הגדלה או הפחתה של מזונות ילדים – משרד עו"ד איריס מורנו בחולון מסבירים:

החוק במדינת ישראל מטיל את האחריות על ההורה לדאוג לכל צרכיו של ילדיו הקטינים, כלומר מזונות, וכאשר ההורים חיים בנפרד עליהם לשאת במזונות הילדים על פי הסכם ביניהם או לפי הסכם שאושר על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת (בית המשפט לענייני משפחה או בית דין דתי).

סכום המזונות יכול להיקבע באמצעות הסכם בין ההורים, ואם ההורים לא מגיעים להסכמה ביניהם בעניין דמי המזונות לילדים, יש אפשרות להגיש תביעה למזונות ילדים ובית המשפט לענייני משפחה או בית הדין יכריע בנושא ויפסוק את סכום המזונות לפי מבחנים שונים ועל פי דין.

עו"ד איריס מורנו מסבירה כי מזונות הם זכותו של הילד, ולא של ההורה, לכן כל הסכמה או החלטה שיפוטית בעניין מזונות חייבת להתחשב בטובת ובצורכי הילד, וזהו הכלל שמנחה את בתי המשפט בעת פסיקת מזונות.

בתוך כך, ישנם מצבים בחיים שבהם ההורה מעוניין לשנות את סכום המזונות, קרי הגדלה או הקטנה של דמי המזונות, לכן ניתן להגדיל או להקטין מזונות ילדים כל עוד יש שינוי נסיבות מהותי ועילה המצדיקה זאת.

תביעה לשינוי סכום מזונות ילדים

מזונות ילדים כאמור יכולים להקבע בהסמכה בין ההורים, למשל בהסכם גירושין, או כאשר אין הסכמה באמצעות פסק דין.

המזונות הם זכותו של הילד, והערכאות השיפוטיות שפוסקות בנושא מזונות ילדים מכריעות בנושא זה לפי עקרון טובת הילד בלבד.

יחד עם זאת, ניתן להגדיל או להפחית את סכום המזונות כתלות בנסיבות המצדיקות זאת.

כדאי לדעת כי בתי המשפט מקבלים תביעה לשינוי סכום מזונות ילדים רק במקרים הבאים:

  • כאשר יש שינוי נסיבות מהותי שמצדיק את הבקשה לשינוי סכום המזונות, בין אם ההורה מגיש תביעה להגדלת המזונות ובין אם הוא מגיש תביעה להפחתת סכום המזונות.
  • המזונות שנפסקו או אושרו בהסכם בין ההורים לא אושרו בערכאה שיפוטית, כלומר ההסכם לא עבר בחינה מדוקדקת לבדיקת צורכי הקטין.

ראוי לציין כי תהליך הגשת התביעה להגדלת סכום המזונות שונה מהתהליך להגשת תביעה להפחתת מזונות ילדים.

את התביעה להגדלת המזונות מגיש הקטין באמצעות ההורה שמקבל את דמי המזונות, בעוד שאת התביעה להפחתת מזונות מגיש ההורה המשלם מזונות ילדים.

ניסיון ליישוב הסכסוך בטרם הגשת התביעה

חשוב לדעת כי לפני הגשת תביעה לשינוי סכום המזונות יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך.

שלב זה נועד למנוע פניות מיותרות לבתי המשפט ולבתי הדין הרבניים ומטרת ההליך ליישוב הסכסוך הינה לסייע לצדדים לסיים את המחלוקת ביניהם בדרכי שלום ובהסכמה משותפת.

אם ההורים אינם מצליחים ליישב את הסכסוך בנושא הפחתת או הגדלת המזונות, בדרכי שלום ובהסכמה הדדית, ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום מזונות ילדים על פי הוראות החוק להסדר התדיינות במשפחה.

יש להגיש את התביעה לערכאה השיפוטית שפסקה את סכום המזונות בעבר, אך בהסכמה של שני הצדדים ניתן להגיש את התביעה גם לערכאה שיפוטית אחרת כל עוד היא מוסכמת על שני הצדדים.

לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני יש סמכות מקבילה לדון בהפחתת או בהגדלת סכום מזונות ילדים, לכן מומלץ להתייעץ עם עורכת דין לענייני משפחה כדי להחליט לאיזו ערכאה שיפוטית להגיש את התביעה.

חשוב לדעת

לאחר הגשת התביעה לבית המשפט או לבית דין רבני, ההורה הנתבע נדרש להגיש כתב הגנה בגין התביעה לשינוי סכום המזונות ועליו לשלוח את כתב הגנתו בתוך 30 ימים מיום קבלת כתב התביעה.

לאחר הגשת כתב ההגנה בית המשפט (או בית הדין הרבני) יקבע מועד לדיון במעמד שני הצדדים, והדיון יתקיים בדלתיים סגורות.

כאמור, כדי לשנות סכום מזונות ילדים, הצד שעותר לבית המשפט חייב להוכיח כי קיימת עילה לשינוי סכום המזונות, כלומר עליו להוכיח שינוי נסיבות מהותי המצדיק הקטנה או הפחתה של סכום המזונות.

הצד העותר חייב להוכיח שינוי שלא הייתה אפשרות לצפות אותו מראש, במיוחד אם הצדדים הסכימו על סכום המוזנות בתהליך הגירושין או הפרידה בעבר.

לכן, יש להוכיח שינוי מהותי ומתמשך ולא שינוי זמני, לדוגמה תאונת דרכים או תאונת עבודה קשה שגרמה לאב לנכות קשה ולאובדן יכולת השתכרות, מחלה קשה של ההורה המשלם, פשיטת רגל בעסק וכיוצא בזה.

כדאי לדעת כי שינוי בשכר החודשי, נניח מסכום של 25,000 ש"ח בחודש לשכר של 17,000 ש"ח אינו נחשב שינוי נסיבות מהותי.

וברוב המקרים גם הולדה של ילדים נוספים במסגרת נישואים שניים למי מהצדדים אינה מהווה שינוי נסיבות מהותי, למרות שיש מקרים שבהם הערכאה השיפוטית שינתה את סכום המזונות בגלל הולדת ילד נוסף בנישואים שניים.

בדרך כלל ניתן לשנות את סכום המזונות במקרים הבאים:

  • שינוי מהותי בחלוקה של זמני שהות הילדים.
  • שינוי מהותי בשכר ההורה המשלם או התובע.
  • ההורה שמקבל מזונות עובר לגור עם בן זוג חדש, לכן יש גורם נוסף שמשלם מדור.
  • שינוי מהותי במצב הרפואי כמו מחלה קשה או תאונה חמורה ופגיעה קריטית בכושר ההשתכרות של ההורה המשלם.
  • שינוי מהותי במצב הבריאותי של הילד המחייב טיפול מיוחד ו/או הוצאות רפואיות גבוהות ולא צפויות.
  • מעבר להסכם הורות משותפת ושינוי מהותי בזמני השהייה של הילדים אצל כל אחד מההורים, כל עוד השכר של ההורים דומה יחסית.

לסיכום, ברוב המקרים ההורה השני אינו מעוניין בשינוי סכום מזונות הילדים ולכן יש להגיש תביעה לבית המשפט או לבית דין רבני.

בתי המשפט פוסקים לפי עקרון טובת הילד לכן הנטייה היא שלא לקבל תביעות לשינוי מזונות למעט מקרים מיוחדים ובנסיבות מסוימות.

על כן, חשוב להגיש את התביעה בעזרת עורך דין מיומן ומקצועי לענייני משפחה וכדי להשיג את התוצאה המשפטית הרצויה יש להציג טיעונים משפטיים מהותיים ולהוכיח את העילה לשינוי מזונות ילדים בעזרת עובדות, אישורים ומסמכים.

משרד עו"ד בחולון – איריס מורנו מתמחה בדיני משפחה ובניהול תביעות להגדלת ולהפחתת מזונות ילדים – צרו איתנו ונשמח לסייע לכם ולכן.

* אין לראות בתוכן דלעיל ובמידע המופיע באתר משום ייעוץ משפטי, תחליף לייעוץ משפטי או המלצה משפטית. כל העושה שימוש במידע זה עושה זאת על דעתו ובאחריותו.

המזונות יקבעו בהסכמה ובמידה שאין הסכמה ע"י פסק דין
המזונות יקבעו בהסכמה ובמידה שאין הסכמה ע"י פסק דין
יעשה ניסיון ליישוב הסכסוך בטרם הגשת התביעה על ידי אחד מן הצדדים
יעשה ניסיון ליישוב הסכסוך בטרם הגשת התביעה על ידי אחד מן הצדדים