הסכם ממון בין ידועים בציבור

בישראל חיים לא מעט זוגות ידועים בציבור, כלומר בני זוג שאינם נשואים אך הם מקיימים מערכת יחסים זוגית בדומה לזוג נשוי.

יש זוגות הבוחרים במעמד של ידועים בציבור מתוך רצון חופשי, ובדרך כלל כדי להימנע מנישואים ברבנות, אך יש גם בני זוג הבוחרים במעמד זה מאחר והם פסולי חיתון או שהם בני זוג מאותו מין והם אינם רשאים להתחתן בארץ.

חשוב לציין כי זוג שהתחתן בנישואים אזרחיים מעבר לים אינו מוגדר במעמד של זוגות ידועים בציבור והחוק רואה בהם כבני זוג הנשואים לכל דבר.

לידועים בציבור יש חובות וזכויות בדומה לזוגות הנשואים, ועל פי פסיקת בית המשפט לאורך השנים, יש לזוגות הידועים בציבור אפשרות לקבל זכויות זה ברכושו של זה.

כדי להסדיר את ההתנהלות הכלכלית, כמו גם הסדרת ענייני הרכוש, מומלץ לזוגות הידועים בציבור לערוך הסכם ממון, הסכם זה נקרא גם הסכם לחיים משותפים.

מי נחשבים כזוגות ידועים בציבור?

חשוב לשים לב לפרטים העדינים הכרוכים בעניין
חשוב לשים לב לפרטים העדינים הכרוכים בעניין

 

ההגדרה הכללית של ידועים בציבור אינה מופיעה בחוק הישראלי בצורה מפורשת, אך המושג מופיע בחוקים ובפסיקות, יחד עם זאת מקובל לכנות זוג ידוע בציבור אם בני הזוג מקיימים מערכת יחסים זוגית בדומה לזוג נשוי.

כדי להוכיח כי בני הזוג הם ידועים בציבור יש להירשם במעמד זה בביטוח לאומי, ואפשרות נוספת היא להחזיק בתצהיר הקובע כי בני הזוג הידועים בציבור.

במרוצת השנים התקבלה הפסיקה של בתי המשפט הקובעת כי לזוגות הידועים בציבור יש זכויות זה ברכושו של זה, גם במקרה של פרידה, ולעיתים גם אם הרכוש רשום רק על שם אחד מבני הזוג, יש לבן הזוג האחר זכויות ברכוש הרשום.

יש לציין כי הקניית הזכויות ברכוש של זוגות ידועים בציבור מבוססת על חזקת השיתוף בין בני הזוג, וקיומה תלוי באורח החיים ובקשר של בני הזוג.

כיום, רבים מהזוגות הידועים בציבור מעדיפים להסדיר את יחסי הממון שלהם בהסכם וכך אין צורך לקיומה של חזקת השיתוף.

 

מה זה בדיוק הסכם ממון לבני זוג ידועים בציבור?

בתי המשפט דנו לא פעם במקרים מורכבים שבהם זוגות ידועים בציבור החליטו להיפרד, והפסיקה מראה כי בבית המשפט מכירים בזכויות של בני הזוג הידועים בציבור זה ברכושו של האחר.

כדי להסדיר בצורה משפטית נכונה וחוקית את מערכת היחסים הכלכלית בין בני זוג ידועים בציבור הדרך הנכונה היא לערוך הסכם ממון בין ידועים בציבור.

כל עוד מערכת היחסית תקינה בין בני הזוג הרי שאין בעיה, אך בעת משבר או פרידה מתעוררות סוגיות שונות העוסקות ברכוש של בני הזוג.

חשוב לדעת כי הסכם הממון לידועים בציבור דומה מבחינת משפטית להסכם הממון המקובל בין זוגות נשואים, אך קיים הבדל מרכזי מאחר וההסכם בין הזוגות הידועים בציבור לא מאושר מכוח חוק יחסי ממון.

אגב, להסכם הממון בין זוגות ידועים בציבור יש מספר שמות וכינויים:

 • הסכם ידועים בציבור
 • הסכם ממון ידועים בציבור
 • הסכם לחיים משותפים
 • הסכם לחיים משותפים ויחסי ממון

מטרת הסכם הממון בין בני זוג ידועים בציבור היא בראש ובראשונה להסדיר את הסוגיות הנוגעות לרכוש של בני הזוג.

בהסכם זה ניתן להתייחס לסוגיות משמעותיות נוספות כמו מימון הוצאות משק הבית המשותף, פתיחת חשבון בנק משותף לבני הזוג ועוד.

בהסכם ממון לזוגות ידועים בציבור נהוג ליצור הפרדה כלכלית ורכושית במקרה של פרידה, תוך התייחסות לרכוש שכל אחד מבני הזוג צבר עד קיומם של החיים המשותפים,

ולרוב מתייחסים גם לסוגיות חשובות כמו האם בני הזוג מתכננים להביא ילד משותף לעולם, האם בני הזוג צפויים לקבל ירושה גדולה, פערי שכר, גיל בני הזוג ועוד.

 

מה כלול בהסכם ממון בין זוגות ידועים בציבור?

הסכם ממון חוקי ובעל תוקף משפטי בין ידועים בציבור חייב להיות בכתב ושני הצדדים חייבים לחתום על המסמך.

לא חייבים לאשר את הסכם הממון בבית המשפט לענייני משפחה או על ידי נוטריון, אך מומלץ לאשר את ההסכם כדי לתת לו תוקף משפטי חזק ומחייב יותר.

להסכם הממון בין בני זוג ידועים בציבור יש מבנה סטנדרטי יחסית הדומה להסכם ממון בין בני זוג נשואים:

 • ההסכם בכתב כולל הצהרה משותפת של בני הזוג כי הם מסכימים שיחסי הממון ביניהם יוסדרו רק על פי ההסכם הכתוב והוראות הסכם הממון יגברו על הוראות החוק.
 • בהסכם זה מגדירים את הקשר בין בני הזוג, מציינים את תקופת הקשר ומצהירים האם מעוניינים לכונן מערכת יחסים זוגית לחיים משותפים.
 • בהסכם הממון כוללים את מנגנון הפרידה המוסכם בין בני הזוג, לרבות אופן ביצוע הפרידה, ולרוב מתייחסים לנושאים כמו הפרדת מקום המגורים ועוד.
 • ההסכם כולל פסקה העוסקת בהפרדה רכושית, כלומר ההסכם חייב להגדיר את הרכוש אותו מבקשים להפריד וקובעים כיצד כל אחד מבני הזוג ינהל את הרכוש.
 • יש לזכור כי לא מעט מהזוגות הידועים בציבור החלו פרק ב' בחייהם לאחר גירושים ולידת ילדים, לכן הרכוש הנפרד איתו כל אחד מהם מגיע לקשר עשוי להתערבב עם הרכוש המשותף אותו בני הזוג צוברים במסגרת חיים המשותפים.
 • ברוב המקרים כל אחד מבני הזוג שומר על הרכוש הרשום על שמו אותו הוא צבר לפני התחלת הקשר.
 • באופן זה קובעים כי אין לבן הזוג האחר זכות מכל סוג ברכוש של בן הזוג האחר.
 • בהסכם הממון מגדירים גם את הרכוש המשותף, אם קיים.
 • מאחר ולבני הזוג הידוע בציבור יש בדרך כלל גם הוצאות משותפות, יש להתייחס בהסכם הממון לסוגיה זו ולשקף את המשמעות המשפטית שלה.
 • לכן, ברוב ההסכמים ניתן למצוא התייחסות בכתב לגבי פתיחת חשבון בנק משותף, ומטרת החשבון המשותף היא לממן את ההוצאות החודשיות השוטפות ואת החיים המשותפים של בני הזוג.
 • כמו כן, בהסכם ממון בין ידועים בציבור יש להתייחס לסוגיות נוספות, למשל מה קורה אם הרכוש של אחד מבני הזוג עבר השבחה, ייצר רווח הון ותשואה (או חובות), התרחב וכדומה.
 • בהסכם יש להתייחס גם לסוגיות הנוגעות לקבלת ירושות ומתנות בעתיד, ואם יש לאחד או לשני בני הזוג עסקים וחברות, חשוב להתייחס לכך נכון כדי להימנע מבעיות בעתיד.

היתרונות של הסכם ממון לזוגות ידועים בציבור:

לא כדאי להשאיר מצב סוגיות מסוג זה ללא הסכם מסודר
לא כדאי להשאיר מצב סוגיות מסוג זה ללא הסכם מסודר

בסעיף 55 לחוק הירושה נקבע כי איש ואישה החיים ומנהלים חיי משפחה במשק בית משותף, אך הם אינם נשואים זה לזה, וכאשר מת אחד מבני הזוג הידועים בציבור,

וכל עוד בשעת מותו הוא לא היה נשוי לאדם אחר, הרי שבמקרה זה בן הזוג שנותר בחיים זכאי לקבל את ירושתו של בן זוגו.

לכן, חוק הירושה קובע כי במקרה של ידועים בציבור, בן או בת הזוג שנותרו בחיים יקבלו מחצית מהרכוש של בן הזוג שנפטר, בהתאם לכללי הירושה על פי דין, וכל עוד אין הוראה אחרת כמו צוואה.

הסכם ממון בין ידועים בציבור נועד לאפשר לבני הזוג להורות כיצד יחולק רכושם בעת פרידה, ובעזרת ההסכם מסדירים את הסוגיות הרכושיות, הן של הרכוש המשותף והן של הרכוש שכל אחד מבני הזוג צבר טרם המעבר לחיים המשותפים. את ההסכם מומלץ לערוך בעזרת עורך דין צוואות וירושות המתמחה בנושא זה.

הנכם מוזמנים לפנות לייעוץ משפטי ולשירות עריכת הסכם ממון בין זוגות ידועים בציבור על ידי עורכת דין איריס מורנו

האם יש צורך לעגן את הזכויות בזוגיות מסוג זה?
האם יש צורך לעגן את הזכויות בזוגיות מסוג זה?
רלוונטי גם בגילאים מבוגרים
רלוונטי גם בגילאים מבוגרים