הערכת שווי מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים – עו"ד איריס מורנו

סוגיית חלוקת הרכוש המשותף בין בני זוג הנמצאים בהליך גירושין היא סוגיה מורכבת ונפיצה מאין כמוה, ולא פעם נוצרים "קרבות" ממושכים ומתישים בבתי המשפט בגין חלוקת הרכוש המשותף שכולל בין היתר נכסי מקרקעין, נכסי קריירה ומוניטין אישי ו/או עסקי.

אם בני הזוג ערכו הסכם ממון שאושר כדין, ניתן להימנע מהמחלוקות הנוגעות לחלוקת הרכוש המשותף בגלל פירוט חלוקת הרכוש המוסדר בהסכם.

בדרך כלל, אין לבני הזוג הסכם ממון לכן החוק קובע שעליהם לחלק את הרכוש המשותף באופן שוויוני, ובני זוג שנישאו לפני 1.1.1974 כפופים להלכת השיתוף לעומת בני זוג שנישאו לאחר מועד זה לכן הם כפופים להסדר איזון משאבים, בהתאם לכללים שנקבעו בחוק יחסי ממון.

כדי לחלק באופן שוויוני את הרכוש המשותף בין בני הזוג חייבים לבצע הערכת שווי של הנכסים המשותפים.

ישנם נכסים מוחשיים שקל לאמוד את השווי שלהם כמו דירת מגורים, מקרקעין אחרים, רכבים וכד', אך יש גם נכסים שקשה להעריכם, ובהם נכסי קריירה ומוניטין של בני הזוג.

לכן, סוגיית הערכת שווי המוניטין של אחד מבני הזוג עולה לא פעם בהליכי חלוקת הרכוש המשותף בתיקי גירושין.

סוגיה חשבונאית ומשפטית מורכבת

עורכת דין איריס מורנו מסבירה כי הערכת שווי מוניטין הינה סוגיה מורכבת מבחינת משפטית וחשבונאית.

בפירוק שיתוף בין בני זוג במסגרת הליך פרידה או גירושין מתייחסים לאופי חלוקת שווי המוניטין בהתאם לנסיבות וקיימות שלוש שיטות מרכזיות להערכת שווי מוניטין כפי שיפורט בהמשך.

חשוב לדעת כי בית המשפט העליון קבע כי מוניטין מבטא את מכלול היתרונות שהעסק צבר בשל תכונות כמו מיקום, שם טוב, דימוי, איכות השירות וטיב המוצרים, ועסק בעל מוניטין זוכה ללקוחות חוזרים בגלל המוניטין החיובי שלו.

מאחר שניתן למכור את פירות המוניטין העסקי התקבלה החלטה בבתי המשפט הדנים בסוגיית חלוקת הרכוש המשותף כי סכום המוניטין המגולם בשווי העסק יהיה מרכיב משמעותי בהערכת השווי של הרכוש המשותף של בני הזוג ובקביעת הפוזיציה הכלכלית של בני הזוג לאחר הליך הגירושין.

הערכת שווי מוניטין בגירושין חולון איריס מורנו חולון
הערכת שווי מוניטין בגירושין חולון איריס מורנו חולון

יש להתייחס לשני סוגים של מוניטין כחלק מנכסי הקריירה בעת פירוק שיתוף וחלוקת הרכוש המשותף:

מוניטין אישי

המוניטין של אחד מבני הזוג שנבנה על סמך תכונותיו, אישיותו וכישוריו, לרבות ידע, ניסיון מקצועי, מומחיות, השכלה, הישגים וכו'.

המוניטין האישי מהווה מקור משיכה ללקוחות וניתן לחשב אותו במסגרת חלוקת הרכוש בהליך גירושין, במיוחד במצבים שבהם האישה הקדישה את זמנה ויכולותיה למשק הבית ולגידול ילדים בעוד הגבר רכש השכלה והתפתח מקצועית.

מוניטין עסקי

המוניטין של העסק ששייך לאחד מבני הזוג, כאשר המוניטין נבנה על סמך התכונות הייחודיות ומאפייני בית העסק, ותכונותיו מהוות משיכה ללקוחות לחזור ולקנות בעסק.

שלוש שיטות להערכת שווי מוניטין

היוון רווחים עתידיים

בשיטה זו מחשבים את הרווח השנתי הממוצע לפי שנים קודמות, אך הבעיה בגישה זו היא שהרווח אינו נוצר רק מהמוניטין אלא גם מנכסים מוחשיים ולא מוחשיים אחרים, ובנוסף יש קושי מהותי לבחור את המכפיל לחישוב ממוצע הרווחים העתידיים.

שיטה יחסית

בשיטה זו מחשבים את הפער בין הרווח של העסק לבין הרווח המקובל בענף, והרווח העודף מיוחס למוניטין.

שיטה שיורית

בית המשפט העליון אימץ את השיטה השיורית לצורך הערכת שווי מוניטין ולחישוב שווי העסק (עסק חי).

בשיטה זו מפחיתים את מחיר התמורה ששולמה בעד העסק את ערך השוק של הנכסים האחרים והיתרה משקפת את שווי המוניטין והעסק החי.

עורכת דין איריס מורנו מציינת שנושא הערכת שווי מוניטין הפך בשנים האחרונות לסוגיה לוהטת במסגרת פירוק שותפות ואיזון משאבים בתיקי גירושין.

הרעיון הבסיסי מאחורי הערכת שווי מוניטין בהליך גירושין הוא עיקרון החלוקה השווה של הרכוש המשותף, מאחר ובית המשפט מתייחס לתרומה של בן הזוג (בדרך כלל בת הזוג) העוסקת בגידול הילדים ובטיפוח משק הבית והמשפחה, לכן יש לראות במוניטין שצבר בן הזוג האחר כנכס בר חלוקה.

חשוב לציין כי הערכת שווי מוניטין נעשית על ידי אנשי מקצוע מנוסים כמו רואי חשבון ויועצי מס. שווי המוניטין האישי או העסקי, ככל שקיים, הוא חלק בלתי נפרד משווי החברה ובמקרים רבים יש למוניטין ערך גבוה.

בהערכת המוניטין של עסק חי מעריכים את שווי הקניין הרוחני ואת הנכסים הלא מוחשיים של העסק, והפסיקות העדכניות בבתי המשפט קובעות שהמוניטין מהווה חלק בלתי נפרד מנכסי העסק.

לסיכום

מוניטין מהווה חלק בלתי נפרד משווי ומנכסי העסק והוא מהותי גם בחישוב יכולת ההשתכרות של אדם.

במסגרת הליך הגירושין ניתן לבצע הערכת שווי למוניטין העסקי ולמוניטין אישי לצורך חלוקת אומדן השווי בין בני הזוג, אך הערכת שווי המוניטין היא מלאכת מחשבת מורכבת.

יחד עם זאת, לא בכל המקרים יש מוניטין אישי או עסקי וכדי לבצע הערכת שווי מדויקת ואחראית חשוב להיוועץ עם עורך דין מיומן ומנוסה ולהיעזר באנשי מקצוע מתאימים.

לייעוץ ולייצוג משפטי בנושא חלוקת רכוש בגירושין והערכת שווי מוניטין – אנא פנו עוד היום למשרד עורכת דין איריס מורנו בחולון.

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. מומלץ לפנות לעורך דין לצורך ייעוץ מקצועי, ייצוג וליווי משפטי.