התנגדות לצוואה – עו"ד איריס מורנו בחולון מסבירה:

לאחר הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה, רשם הירושות מפרסם על כך הודעה על מנת לאפשר לכל אדם ולכל מי שמעוניין להתנגד לצוואה ולמתן הצו להגיש את התנגדותו לצוואת המנוח.

את ההתנגדות לצוואה שפורסמה ברשומות ובעיתונות יש להגיש בתוך 14 ימים מיום פרסום ההודעה על הבקשה לצו קיום צוואה, ויש להגיש את ההתנגדות טרם ניתן הצו.

מהו תהליך התנגדות לצוואה?

 • מי יכול להגיש התנגדות למתן צו קיום לצוואה?
 • למי ואיך פונים?
 • האם הגשת התנגדות לצוואה כרוכה בתשלום?

מדוע כדאי להגיש התנגדות לצו קיום צוואה בעזרת עורכת דין לענייני משפחה, צוואות וירושות? עו"ד איריס מורנו הכינה מדריך בנושא ועונה על השאלות הנפוצות ביותר שלכם.

צו קיום צוואה –  מה זה?

צוואה היא מסמך בעל תוקף משפטי מחייב המאפשר לכל אדם להורות כיצד יחולק רכושו ועיזבונו לאחר מותו.

כדי לתת לצוואת המנוח תוקף מחייב ולאפשר ליורשים הכלולים בצוואה לממש את חלקם בעיזבון המנוח, חייבים להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה.

את הבקשה מגישים לרשם הירושות בהתאם להוראות חוק הירושה, התשכ"ה-1965 ותקנות הירושה, תשנ"ח-1998.

מה התנאים להגשת התנגדות לצוואה?

כל אדם יכול להגיש התנגדות למתן קו קיום לצוואת המנוח בהתקיים התנאים הבאים:

 • הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, ורשם הירושות פרסם הודעה על כך ברשומות ובעיתון.
 • עדיין לא ניתן צו קיום צוואה.
 • אחד או יותר מהתנאים הבאים מתקיימים:
 1. יש צוואה מאוחרת מזו שהוגשה בגינה הבקשה למתן צו קיום צוואה.
 2. הצוואה אינה משקפת את רצונו החופשי והאמיתית של המנוח.
 3. יש פגמים בצוואת המנוח.
 4. הצוואה נערכה תחת השפעה לא הוגנת, לחץ, איום או אונס.
 5. אחד מהיורשים שמופיע בצוואת המנוח השתתף בעשייתה או שימש כעד בזמן שהצוואה נחתמה.

תהליך הגשת התנגדות למתן צו קיום צוואה

 • תשלום אגרה לרשם הירושות בסך 1,036 ש"ח, נכון לשנת 2023. ניתן לשלם את האגרה באמצעות שירות התשלומים הממשלתי (תשלום מקוון), בבנק הדואר או בעמדות תשלום אוטומטיות בלשכות הרשם לענייני ירושה.
 • ניסוח והגשת מסמך בקשה להתנגדות למתן צו קיום צוואה. המסמך חייב להכיל מידע כמו שם המתנגדים + תעודות זהות, שם המנוח + תעודת זהות, שמות ותעודות הזהות של היורשים על פי צוואת המנוח.
 • תצהיר התומך בעובדות ובעילות המצוינות בבקשת ההתנגדות לצוואה, באימות של עורך דין.
 • אישור על תשלום האגרה.
 • ייפוי כוח אם מיוצגים על ידי עורך דין.

את בקשת ההתנגדות לצוואה יש להגיש בתוך 14 ימים מיום פרסום ההודעה בעיתונות וברשומות. מומלץ להיעזר בעורך דין מנוסה מאחר שיש עילות בגינן ניתן לשכנע את בית המשפט להורות על ביטול הצוואה במלואה או בחלקה.

לאחר הגשת ההתנגדות מעבירים את התיק לבית המשפט לענייני משפחה וייקבע דיון בעניין זה, ובית המשפט יכריע בנושא.

חשוב לציין כי בית המשפט לענייני משפחה נוטה לכבד את רצונו של המצווה, לכן יש לנסח היטב את הסיבות לבקשת ההתנגדות ולהסתמך על העילות הקבועות בחוק לביטול צוואה.

עילות להתנגדות למתן צו קיום צוואה

פגמים צורניים בצוואה

בחוק הירושה מופיעים פגמים צורניים שנפלו בעת עריכת הצוואה ועשויים להביא לביטולה, למשל צוואה בעדים בפני עד אחד בלבד, צוואה בכתב שלא נכתבה כולה בכתב היד של המנוח, צוואה ללא חתימות כדין או ללא תאריך כדין ועוד.

פגמים הקשורים למצווה

ניתן לפסול צוואה אם מוכיחים בבית המשפט כי המצווה לא היה במצב מנטלי ונפשי ראוי לכתיבת הצוואה ולהבנת המסמך.

לדוגמה, המצווה לקה בדמנציה שהשפיעה על צלילות דעתו בעת עריכת צוואתו, הפעלת לחץ, איום והשפעה בלתי הוגנת על המצווה, תחבולה או תרמית שגרמה למצווה לערוך את צוואתו שלא מרצונו החופשי וכדומה.

פגמים בתוכן הצוואה

הצוואה מכילה הוראות לא חוקית, בלתי מוסריות או בלתי אפשריות, בניגוד לסעיף 35 לחוק הירושה.

פגמים בכשרות הצוואה

צוואה מזויפת, צוואה שאינה אחרונה וכד'.

לאחר הגשת ההתנגדות למתן צו קיום צוואה ובדיקתה על ידי עוזר הרשם לענייני ירושה, הרשם יחליט האם ההתנגדות הוגשה על פי דין, ואם כן התיק יעבור לבית המשפט לענייני משפחה.

בשל מורכבות ההליך המשפטי והצורך לנסח מסמך התנגדות העומד בהוראות הדין ועל סמך העילות הקבועות בחוק – מומלץ לקבל ייעוץ וליווי משפטי.

להגשת התנגדות לצו קיום צוואה ולייעוץ משפטי בנושא – צרו קשר עוד היום עם משרד עו"ד איריס מורנו!

אין לראות בתוכן דלעיל ובמידע המופיע באתר משום ייעוץ משפטי, תחליף לייעוץ משפטי או המלצה משפטית.

כל העושה שימוש במידע זה עושה זאת על דעתו ובאחריותו!. מומלץ לפנות לעורך דין לצורך ייעוץ מקצועי, ייצוג וליווי משפטי.

יש להוציא את ההתנגדות תוך שבועיים
יש להוציא את ההתנגדות תוך שבועיים
לגיל אין משמעות - ולא חייבים להיות מבוגרים מבחינת גיל
לגיל אין משמעות – ולא חייבים להיות מבוגרים מבחינת גיל