חיובי יורש מהם?

עריכת צוואה היא הדרך הנכונה והבטוחה ביותר מבחינה משפטית לקבוע כיצד יחולק הרכוש לאחר מותו של אדם.

כדי להעביר את ההון והנכסים שאדם צבר במהלך חייו לידי אנשים (יורשים) המועדפים על המצווה, הנוהג המקובל הוא לכתוב צוואה ובה ניתן לפרט כיצד יחולק העיזבון בין היורשים.

אם למוריש יש בקשות מיוחדות יש באפשרותו לקבוע תנאים מסוימים בצוואתו הנקראים תנאים מתלים.

אלו תנאים שבעטיים היורשים יזכו בנתח מהירושה, כל עוד הם ביצעו פעולה כזו או אחרת שנקבעה על ידי המצווה.

מתי אפשר להוסיף התניות לצוואה?

  • מה הם חיובי יורש?
  • כיצד בית המשפט לענייני משפחה מתייחס לחיובי יורש בצוואה?

עו"ד איריס מורנו מסבירה מהם חיובי יורש ועונה על כל השאלות הנפוצות בנושא זה.

מהם בדיוק חיובי יורש?

כל אדם יכול לכתוב צוואה ולהחליט כיצד יחולק העיזבון שלו לאחר מותו.

המצווה רשאי להוסיף תנאי מחייב למסמך הצוואה, וכך היורש יהיה כפוף לתנאי המחייב בעת קבלת חלקו בירושה.

המצווה רשאי לקבוע בצוואתו למי להוריש את רכושו, ובאילו תנאים וההלכה היום בבתי המשפט היא לעשות הכל על מנת לקבל את רצון המנוח.

המצווה יכול להגדיר תנאים מחייבים בצוואתו,  כך שצו קיום הצוואה ינתן רק בתנאי שהיורש יקיים את התנאי המתלה שהכתיב המוריש.

דוגמא לתנאי מתלה יכולה להיות בקשת המוריש להוריש חלק בירושה לאחד מהיורשים, בתנאי שיסיים את התואר הראשון.

או דוגמא נוספת, מוריש יכול לקבוע כי הירושה תנתן לנכד מסויים רק לאחר הגיעו לגיל 25.

סעיפים בחוק הנוגעים לחיובי יורש:

בחוק הירושה ישנם שלושה סעיפים שונים המגדירים את האפשרות לקבוע תנאים בצוואה, וזאת כתנאי למימוש צוואת המנוח וקבלת החלק בעיזבון המוריש:

סעיף 43 (תנאי דוחה לזכייה)

סעיף זה לחוק הירושה קובע כי המצווה רשאי להוסיף לצוואתו תנאי שצריך להתממש על מנת לקבל את הירושה.

דוגמא נוספת לתנאי זה היא שאם מורישה את דירתה לביתה וזאת בתנאי שזו תאפשר לנכדיה מגורים בדירה עד הגיעם לגיל מסויים.

ראוי לציין כי בית המשפט לענייני משפחה יכול בתנאים מסוימים לבטל תנאי דוחה לזכייה, בדרך כלל כאשר התנאי לא סביר או לא הגיוני או לא חוקי

סעיף 44 (תנאי מפסיק)

המצווה רשאי לפי סעיף זה להוסיף תנאי מפסיק לצוואתו, לכן יש באפשרותו להחליט בעת עריכת הצוואה כי היורש לא יוכל לממש את חלקו בצוואה בגלל אירוע שקרה או עדיין לא קרה.

כך לדוגמה, ניתן לכלול בצוואה תנאי מפסיק כמו מימוש החלק בירושת המנוח כל עוד היורש גר לבד בדירה שהורישו לו, ואם הוא מכניס לדירה בן/בת זוג או שותף/ה, חלה הפרה בתנאי הזכייה בירושה וניתן לסלק את היורש מזכייתו בירושה שהותיר אחריו המנוח.

סעיף 45 (חיוב החל על היורש)

סעיף 45 לחוק הירושה קובע שלמרות שהיורש הראשון מהווה את הבעלים החוקיים על העיזבון שהותיר אחריו המנוח, קיימת זכות למצווה להורות בצוואתו כי היורש חייב לבצע או להימנע מפעולה מסוימת על מנת לממש את חלקו בעיזבון.

כך לדוגמה, המצווה יכול לכלול תנאי חיוב על היורש כמו רכישת דירת מגורים בישראל בלבד באמצעות כספי העיזבון, ואם היורש מעוניין לרכוש נכס בחו"ל הוא אינו רשאי להשתמש בכספי העיזבון.

מה המשמעות של חיובי יורש?

חשוב להבין כי חיובי יורש חלים על היורשים ומהווים תנאי מגביל לבצע פעולה כזו או אחרת בעיזבון שהתקבל בירושה.

לכן, חיובי יורש מהווים סוג של ירושה על תנאי, וסעיף 45 לחוק קובע שהמצווה רשאי להציב התניות והגבלות למימוש צוואתו, ובפועל הוא יכול להגביל את היורשים לרשת את העיזבון של המנוח (המצווה) במידה ולא מתקיימים התנאים אותם הוא ציווה.

סעיף 45 כולל התייחסות לחיובי יורש בדרך הבאה:

"המצווה רשאי להורות בצוואתו דבר שיורש יהיה חייב לעשותו, או להימנע מעשותו, במה שקיבל מן העיזבון".

על פי הפסיקות העדכניות של בתי המשפט לענייני משפחה עולה כי ישנם 3 מצבים עיקריים להגבלת היורש לעשות כרצונו בעיזבון שהותיר אחריו המנוח:

  • המצווה קבע באופן ברור ונחרץ כי היורש הראשון ינהג בנכסי העיזבון על פי מנהגי הבעלים.
  • מובן מההוראות הכלולות בצוואת המוריש מהי כוונת ההגבלה על היורש.
  • הוראה מסוג יורש אחר יורש.

כדאי לדעת כי המצווה רשאי לכלול בצוואתו חיובי יורש החלים על יורשים שעדיין לא נולדו, אך חשוב לזכור כי בחוק הישראלי היורש מוגדר כישות משפטית.

על כן ניתן להגדיר חיובי יורש רק על יורשים קיימים בעת עריכת הצוואה, לרבות יורשים שנולדים בתוך 300 ימים מרגע פטירת המצווה.

בעזרת עורך דין צוואות וירושות ניתן לנסח צוואה המחייבת את היורש להעביר את עיזבון המנוח לצאצא שעדיין לא נולד.

ביטול חיובי יורש

לא פעם היורשים פונים לבית המשפט כדי לבטל חיובי יורש הכלולים בצוואת המנוח.

בית המשפט לענייני משפחה נוטה לכבד את רצונו של המנוח, אך במקרים מסוימים הוא לא יכיר בחיובי היורש הכלולים בצוואה ובסמכותו של בית המשפט לבטל את התנאי המחייב אם מצא זאת לנכון.

כלומר, בית המשפט יכול לבטל את חיובי היורש כל עוד הם אינם חוקיים, בלתי מוסריים או שהם אינם אפשריים לביצוע.

לסיכום

מומלץ לכתוב את הצוואה בעזרת עורך דין מיומן, וכך ניתן לכלול במסמך המשפטי המחייב התניות חוקיות כמו חיובי יורש, והצוואה תשרת היטב את המוריש והיורשים הכלולים בה.

לייעוץ ולייצוג משפטי בנושא ניסוח צוואה וחיובי יורש – אנא פנו עוד היום למשרד עורכת דין איריס מורנו בחולון.

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. מומלץ לפנות לעורך דין לצורך ייעוץ מקצועי, ייצוג וליווי משפטי.

מתי ניתן להוסיף עוד התניות לצוואות?
מתי ניתן להוסיף עוד התניות לצוואות?
ישנן בדיקות שיש לעשות עבור חיובי יורש
ישנן בדיקות שיש לעשות עבור חיובי יורש