מהי חלוקת פנסיה בגירושין? עו"ד איריס מורנו בחולון מסבירה:

רוב הזוגות צוברים רכוש משותף במהלך שנות הנישואין כמו דירת מגורים, חסכונות ופיקדונות בבנקים, מניות, רכב אחד או שניים, מיטלטלין ועוד.

כאשר בני הזוג מחליטים להתגרש הרכוש המשותף שהם צברו במהלך שנות הנישואין יחולק לפי הסדר איזון משאבים הקבוע בחוק יחסי ממון זאת כל עוד בני הזוג נישאו לאחר 1 בינואר 1974, ואין ביניהם הסכם ממון.

אם הסדר זה אינו חל עליהם רכושם המשותף יחולק לפי הכללים שנקבעו בחזקת השיתוף בין בני זוג.

הסדר איזון משאבים קובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג בעת פרידה או פקיעת הנישואין.

הסדר זה קובע כי יש לחלק את הרכוש המשותף באופן שווה, כלומר כל אחד מבני הזוג יקבל מחצית מן הרכוש המשותף.

נכסי בני הזוג יחולקו ביניהם באופן שווה בשווה, ואם יש הפרש לטובת אחד מהם, עליו לשלם לבן הזוג האחר את גובה ההפרש באמצעות תשלום כספי או מתן זכויות בנכס.

בנסיבות מיוחדות, בית המשפט יכול להורות על חלוקה לא שוויונית של הרכוש המשותף.

מה כולל הרכוש המשותף?

הרכוש המשותף כהגדרתו בחוק הוא כל נכס שבני הזוג צברו במהלך שנות הנישואין שלהם.

בפועל, מקובל לחלק את הרכוש המשותף לארבע קטגוריות עיקריות בדרך הבאה:

  • נכסי נדל"ן כמו דירת המגורים (בדרך כלל הדירה שבני הזוג רכשו יחדיו), דירה להשקעה ונסי מקרקעין אחרים אם ישנם.
  • נכסי מיטלטלין, כלומר נכסים כגון: תכולת הבית, מכוניות וכד'.
  • כספים שבני הזוג צברו בחשבונות הבנקים, כולל קופות גמל וכד'.
  • זכויות סוציאליות שכל אחד מבני הזוג צבר, לרבות כספים בקרנות הפנסיה, קרנות השתלמות ועוד.

עו"ד איריס מורנו מציינת כי רבים מהזוגות אינם מודעים לכך שגם הזכויות בפנסיה שבני הזוג צברו במהלך החיים המשותפים נחשבות לרכוש משותף.

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014, נכנס לתוקף בתחילת שנת 2015, החוק מסדיר את אופן חלוקת כספי הפנסיה בגירושין.

החוק מסדיר את הזכויות הקנייניות של בן הזוג בחיסכון הפנסיוני של בן הזוג החוסך, וכדי למצות את מלוא הזכויות המגיעות בקרן הפנסיה (ביטוח פנסיוני) של בן או בת הזוג חשוב להיוועץ עם עורך דין מנוסה לענייני משפחה.

חשוב לדעת כי חלוקת הפנסיה רלוונטית גם עבור מי שהיא גמלאית או שהיא עובדת בעת פרידה וגירושין.

חלוקת פנסיה בגירושין חלה גם על זוגות ידועים בציבור שנפרדים.

ברגע שנקבע בפסק דין או בהסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין כי לבן או לבת הזוג קיימות זכויות בפנסיה, חלה חובה על חברות הפנסיה להגדיר למי שייך הכסף בקרן הפנסיה, והחברה חייבת להעביר את הכסף בכפוף להוראות החוק.

בפועל,  החוקה בדרך כלל לא תבוצע במועד הגירושין עצמם, אלא במועד בו יהיה ניתן לפרוע את הפנסיה או את הזכויות הסוציאליות האחרות.

כדי להבין מה הסכום המגיע לבן או לבת הזוג מומלץ לפנות לאקטואר מומחה בתחום זה אשר יערוך בדיקה של כל הזכויות הסוציאליות ויקבע את אופן החלוקה בין בני הזוג.

במקרים מסוימים בית המשפט לענייני משפחה ימנה אקטואר על מנת לקבל חוות דעת על אופן חלוקת הרכוש בין הצדדים וזאת במסגרת הסדר איזון המשאבים.

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני מסדיר את אחת הסוגיות המורכבות הקשורות לחלוקת הרכוש המשותף בעת גירושין.

לפני כניסתו לתוקף של החוק החדש יחסית, בן הזוג שעל שמו הייתה רשומה קרן הפנסיה זכה לשליטה מלאה בכסף שהוא צבר בביטוח הפנסיוני, לכן הוא היה יכול להחליט על הכסף בקרן הפנסיה והוא שלט גם בהעברת הכסף לבן/בת זוגו לשעבר.

שלבים עיקריים

בשל מורכבות הנושא מומלץ לפנות לאקטואר מומחה בתחום לצורך חישוב הסכום המגיע לבן/בת הזוג.

בני הזוג שמחליטים להיפרד יכולים להסכים לחוות הדעת של האקטואר ובאפשרותם להחליט על כל סכום המוסכם בעיניהם ולקבוע את סכומי חלוקת הפנסיה בהסכם הגירושין.

אם בני הזוג אינם מגיעים להסכמה בנושא, מגישים את חוות הדעת של האקטואר לבית המשפט (או לבית דין רבני) כחלק מתביעת הגירושין, ובמקרה של ידועים בציבור מגישים תביעה כספית לבית המשפט.

בית המשפט או בית הדין הרבני ידון בחוות הדעת שהוגשה לו, במקרים מסוימים בית המשפט ידרוש לקבל חוות דעת נוספת, ובסיום הדיון יינתן פסק דין המצהיר על אופן חלוקת הפנסיה, כלומר הצהרה על זכויות הצדדים בכספי הפנסיה.

שיטות לחלוקת הפנסיה

ברוב המקרים האקטואר יציע שתי שיטות לחלוקת הפנסיה כדי לאפשר לבני הזוג לבחור בחלופה המועדפת עליהם. קיימות מספר שיטות לאופן חלוקת הפנסיה:

היוון הפנסיה

בשיטה זו מחשבים את הערך העתידי של הפנסיה החודשית ומעבירים את מחצית הסכום (שווי הסכום בעת גיל הפרישה) לקרן פנסיה חדשה הרשומה על שם בן הזוג שאינו בעל הזכויות.

מימוש מיידי

האקטואר מחשב את סכום הפנסיה שמגיע לבן הזוג השני מדי חודש, תוך התייחסות לצבירת הזכות במהלך החיים המשותפים, ובן הזוג השני יכול לממש מיד את הסכום (סכום נזיל), אך במקרה זה יתכן ויהיה צורך לשלם מס גבוה.

מימוש במועד הפרישה

בשיטה זו בני הזוג נשארים שותפים בקרן הפנסיה, למרות הגירושין. במועד הפרישה והבשלת הזכויות הגוף שמנהל את הפנסיה ישלם לכל אחד מבני הזוג את הסכום המגיע לו באופן ישיר.

במקרה זה אם מעוניינים לבצע שינוי בפנסיה חייבים לקבל אישור מבן הזוג השני.

לכל שיטת חלוקת פנסיה בגירושין יש יתרונות וחסכונות, כמו כן יש להתייחס להיבטי המיסוי. על כן, חשוב לקבל חוות דעת מאקטואר מומחה בגלל מורכבות הנושא.

לאחר קבלת פסק דין יש לפנות אל הגוף הממונה על הגמלאות ולבקש לרשום את פסק הדין.

אם בני הזוג אינם מגיעים להסכמה בנושא חלוקת פנסיה בגירושין – בית המשפט רשאי לכפות בחירת באחת מהחלופות שהוצעו לבני הזוג.

חוק חלוקת חיסכון פנסיוני הסדיר נושאים מרכזיים באופן חלוקת הזכויות הסוציאליות, כלומר חלוקת כספי הפנסיה של בן הזוג.

החוק הקל על גרושים וגרושות שנתקלו בקשיים מול חברת הפנסיה כאשר הם ניסו לממש את זכאותם בכספי הפנסיה של בן הזוג השני.,

למידע נוסף, לייעוץ ולליווי משפטי בנושא חלוקת פנסיה בגירושין – צרו קשר עוד היום עם משרד עו"ד איריס מורנו באמצעות הטלפון, המייל או האתר!

* אין לראות בתוכן דלעיל ובמידע המופיע באתר משום ייעוץ משפטי, תחליף לייעוץ משפטי או המלצה משפטית.

כל העושה שימוש במידע זה עושה זאת על דעתו ובאחריותו!. מומלץ לפנות לעורך דין לצורך ייעוץ מקצועי, ייצוג וליווי משפטי

חשבתם שהכל ישאר רק לכם?
חשבתם שהכל ישאר רק לכם?
על פי רוב החלקוה לא תקרה במעמד הגירושין ממש...
על פי רוב החלקוה לא תקרה במעמד הגירושין ממש…