איך מתחלק הרכוש בין בני זוג בגירושין?

סוגיית חלוקת הרכוש במסגרת הליך הגירושין מהווה לרוב את סלע המחלוקת המרכזי בין בני הזוג.

לחלוקת הרכוש יש השלכות משמעותיות על עתידם הכלכלי של כל אחד מבני הזוג, לכן זהו נושא טעון מאוד ובמקרים רבים בני הזוג נקלעים לסכסוך קשה בכל הקשור לחלוקת רכושם המשותף.

כדי לשמור על האינטרסים והזכויות שלכם במישור זה חשוב לפנות לייעוץ ולייצוג משפטי על ידי משרד עורכי דין המתמחה בדיני משפחה, הסכמי ממון, צוואות וירושות.

עורכת דין איריס מורנו היא עורכת דין בחולון אשר הכינה עבורנו מדריך מקיף בנושא חלוקת רכוש במסגרת הליך הגירושין.

המדריך נועד לצורכי ידע והבנה אך אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. למידע נוסף, לתיאום פגישה ולייעוץ מקצועי התקשרו אלינו בטלפון או השאירו הודעה באתר ואנחנו נחזור אליכם בהקדם!

חלוקת רכוש בהליך גירושין – רקע כללי

החוק בישראל, יחד עם הפסיקות שניתנו בבתי המשפט ובבתי הדין הרבניים, קובעים באופן מפורש מהו הרכוש המשותף של בני הזוג ומהן הדרכים החוקיות לחלוקת הרכוש הלכה למעשה במסגרת הליך הגירושין.

חוק יחסי ממון, התשל"ג-1973, קובע את אופן חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג המחליטים להתגרש. החוק קובע שכל הרכוש אותו בני הזוג צברו במהלך שנות הנישואין שלהם יחולק באופן שווה ביניהם.

כלומר, כל הרכוש המשותף הכולל:

 • נכסים
 • ממון
 • מקרקעין
 • חסכונות
 • מניות
 • מיטלטלין
 • זכויות פנסיונית
 • קופות גמל וכו'

כל אלו ועוד יחולקו שווה בשווה בין בני הזוג.

אם לאחד מבני הזוג או לשניהם יש גם עסקים, ההסכם כולל התייחסות לחלוקת רכוש זה, לרבות מוניטין של העסק.

ראוי לציין כי הנחת היסוד היא שהרכוש המשותף של בני הזוג מצטבר במהלך שנות הנישואין שלהם, גם אם הרכוש רשום רק על שמו של אחד מבני הזוג.

כמו כן, כדאי לדעת כי חזקת השיתוף לא חלה רק על הזכויות אלא גם על החובות שבני הזוג צברו, למעט מקרים חריגים.

את חלוקת הרכוש בין בני הזוג במסגרת הליך הגירושין ניתן לקבוע על פי הקבוע בחוק יחסי ממון, אלא אם בני הזוג ערכו הסכם ממון הקובע את חלוקת הרכוש בין הצדדים באופן שונה.

במקרה שבו מבצעים חלוקת רכוש ואין הסכם ממון בין בני הזוג, החלוקה תיעשה בהתאם למועד הנישואים שלהם ולפי אחת משתי האפשרויות הבאות:

 • אם בני הזוג נישאו לפני 1.1.74 חלה עליהם חזקת השיתוף, לכן הרכוש המשותף יחולק באופן שווה בין בני הזוג.
 • אם בני הזוג נישאו אחרי 1.1.74 חל עליהם חוק יחסי מימון, לכן חלוקת הרכוש בין בני הזוג הינה לפי הסדר איזון משאבים כמפורט בחוק, אלא אם הם חתמו על הסכם ממון.

 

הלכת השיתוף

הלכת השיתוף נקבעה בפסיקה וחלה על בני זוג שנישאו לפני 1.1.74, כלומר לפני מועד כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון.

על פי הלכת השיתוף, השיתוף ברכוש הוא קנייני מאחר שלכל אחד מבני הזוג יש זכות קניינית בנכס בעל שווי כלכלי במהלך שנות הנישואים, גם אם רק אחד מבני הזוג פועל למען הנכס.

לכן אם לאחד מבני הזוג יש עסק, הנכס נחשב למשותף והזכויות והחובות של העסק נוגעות לשני בני הזוג, כל עוד הזכויות והחובות הצטברו במהלך שנות הנישואין.

אם לאחד מבני הזוג יש רכוש שהביא איתו לנישואים או שהוא קיבל אותו במתנה או בירושה, הרכוש שייך רק לו, אולם גם במקרים אלו תתכן חלוקה אחרת.

הלכת השיתוף מאפשרת לבני הזוג לפרק את השיתוף בנכסים בכל עת, וזאת במסגרת הנישואין שלהם.

כדאי לדעת כי על פי הלכת השיתוף מחלקים באופן שווה בין הצדדים גם נכסים עסקיים, נכסי קריירה כדוגמת מוניטין וכו'.

 

התנאים שנקבעו להחלת הלכת השיתוף הינם:

 • אורח חיים תקין
 • מאמץ משותף

 

הנכסים עליהם עשויה לחול חזקת השיתוף:

 • נכס הרשום על שם אחד מבני הזוג.
 • נכס שאחד מבני הזוג ירש, כל עוד בן הזוג עושה שימוש בנכס המלמד על כוונתו שלא להפריד את הנכס בירושה אלא על כוונתו לכלול את הנכס כחלק מהרכוש המשותף.
 • נכסים עסקיים, גם אם הנכס נוהל רק על ידי אחד מבני הזוג.
 • זכויות סוציאליות שכל אחד מבני הזוג צבר במהלך שנות הנישואין.

 

הסדר איזון משאבים

הסדר איזון משאבים נקבע בחוק יחסי ממון, התשל"ג-1974.

ההסדר חל על בני זוג שנישאו אחרי 1.1.74. על פי סעיף 5 לחוק יחסי ממון הנכסים של בני הזוג יחולקו באופן שווה ללא קשר על שם מי רשום הנכס, למעט מקרים חריגים הקבועים בחוק כגון:

נכסים שאחד מבני הזוג הביא לנישואין, נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה במהלך הנישואין, קצבת גמלה מביטוח לאומי או פיצויים בגין נזקי גוף וכן נכסים עליהם הוחלט בין בני הזוג שהם לא יחולקו.

הסדר איזון משאבים קובע כי רק בעת פקיעת הנישואים בגלל גירושין או מוות של אחד מבני הזוג – בן הזוג האחר יקבל את החלק ברכוש המשותף.

החל משנת 2008, לאחר שתיקון מספר 4 בחוק יחסי ממון נכנס לתוקף, נקבע כי ניתן לחלק את הרכוש עוד לפני סיום הנישואים וזאת במסגרת הסדר איזון משאבים המהווה הסכמה על חלוקה שונה מהחלוקה הקבועה בחוק.

 

כיצד נערכת חלוקת הרכוש בהליך הגירושין?

בני הזוג הנמצאים בהליך גירושין עתידים להכריע בסוגיות מורכבות כמו משמורת, מזונות עד גיל 6 ומעל גיל 6, הסדרי שהות וחלוקת הרכוש המשותף שהם צברו במהלך שנות הנישואין והחיים המשותפים.

בני זוג המקימים תא משפחתי צוברים רכוש עם הזמן כמו דירת מגורים, רכבים, קופות גמל, חסכונות בבנק, קרנות נאמנות, עסקים, מוניטין עסקי ועוד.

מבחינה משפטית, נושא חלוקת הרכוש מוסדר בחוק יחסי ממון, וברירת המחדל לחלוקת הרכוש היא לפי הסדר איזון משאבים, למעט זוגות שנישאו לפני התיקון בחוק יחסי מימון.

חשוב לציין כי חוק יחסי ממון מגדיר את המושג כלל הרכוש בתור כל הרכוש הגשמי והרוחני שבני הזוג צברו.

על פי החוק, מלוא הרכוש המשותף של בני הזוג יאוזן באופן שווה ביניהם, אך יש חריגים לכלל זה.

כך לדוגמה, ישנם סוגי נכסים שאינם נלקחים בחשבון במסגרת ההסדר, כפי שנקבע בסעיף 5 לחוק, כגון:

 • קצבאות זקנה
 • קצבאות נכות
 • וקצבת אלמנות

כמו כן, רכוש שקיבל אחד מבני הזוג לפני הנישואין או מתנות וירושות שאחד מבני הזוג קיבל במהלך חיי הנישואין מהווים חריג להסדר איזון המשאבים.

זאת ועוד, בני הזוג יכולים להסכים ביניהם על חלוקת רכוש שונה בעת הליך הגירושין, והדרך הנכונה לעשות זאת היא באמצעות הסכם.

חריג נוסף להסדר איזון המשאבים הקובע חלוקת רכוש שווה בין בני הזוג קבוע בסעיף 8(2) לחוק, ולמעשה בית המשפט רשאי לערוך חלוקת רכוש שונה לאחר שקלול הנכסים העתידיים של בני הזוג ובדיקת כושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג.

 

הגשת תביעה לחלוקת רכוש בין בני זוג

כדי להסדיר את חלוקת הרכוש במסגרת הליך הגירושין יש להגיש תביעת רכוש באחת משתי הדרכים הבאות:

 • תביעת לחלוקת הרכוש לבית דין רבני, התביעה כרוכה עם הליך הגירושין.
 • תביעה לחלוקת רכוש בגירושין המוגשת לבית המשפט לענייני משפחה, עם או ללא הליך הגירושין.

יש מקרים שבהם עורכת הדין תמליץ על קיום הליך הגירושין הכרוך עם הגשת תביעת רכוש, ובמצבים אחרים היא תמליץ לנהל את תביעת חלוקת הרכוש בנפרד, וזאת באמצעות הגשת התביעה לבית המשפט לענייני משפחה.

במסגרת תביעת רכוש בני הזוג יכולים לנסות ליישב את הסכסוך ביניהם באמצעות הליך גישור. כיום, בתי המשפט נוטים להמליץ לבני הזוג ליישב את המחלוקות ביניהם בהליך גישור מחוץ לכותלי בית המשפט.

יודגש כי נושא חלוקת הרכוש בגירושין הוא נושא מורכב מבחינה משפטית, וכדי לשמור על האינטרסים מומלץ להיעזר בשירותיה של עורכת דין המתמחה בדיני משפחה.

 

פנו עוד היום למשרד עורכת דין איריס מורנו  בחולון – משרד המתמחה בייעוץ, ייצוג וליווי משפטי במקרים של חלוקת רכוש ודיני משפחה וירושה.

השאירו פרטים ליצירת קשר כאן באתר או התקשרו אלינו בטלפון: 6033013 – 03.

מהיכן הביא בן הזוג את הרכוש שלו?
מהיכן הביא בן הזוג את הרכוש שלו?
בית המגורים הוא אחד מהנכסים המשמעותיים ביותר
בית המגורים הוא אחד מהנכסים המשמעותיים ביותר