ייפוי כוח מתמשך – לא רק לבני הגיל השלישי  עו"ד איריס מורנו מסבירה

החיים בעידן המודרני טומנים בחובם הפתעות רבות, חלקן לא נעימות ובלתי צפויות.

צעירים ומבוגרים כאחד חשופים לסיכונים שונים בחיים כמו תאונות דרכים, תאונות עבודה, מחלות קשות, אירועי טרור וכד'.

לכן, הנושא של אובדן הכשרות המשפטית רלוונטי גם עבור צעירים ומבוגרים, ולא רק לבני הגיל השלישי.

מסיבה זו, רבים באוכלוסייה מבינים את חשיבות עריכת הצוואה, אך רוב האנשים מתעלמים ומדחיקים את הנושא של עריכת ייפוי כוח מתמשך, שברגע האמת יכול לסייע להם ולשפר את מצבם.

 • מהו ייפוי כוח מתמשך?
 • למי זה מתאים?
 • מה חשוב לדעת על ייפוי כוח מתמשך שאינו לבני הגיל השלישי?

עו"ד איריס מורנו עורכת דין דיני משפחה בחולון הכינה מאמר בנושא.

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ובכן, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בעל תוקף משפטי מחייב, המיועד למצבים שבהם אדם אינו יכול לקבל החלטות מסיבות שונות, כמו מצב רפואי שאינו מאפשר עוד לקבל החלטות, חוסר שפיות זמנית, דימנציה, או אדם שמונשם ומורדם בעקבות ארוע טראומתי.

המסמך המשפטי מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס כאשר אדם מאבד את כשרותו המשפטית.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ותקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), תשע"ז-2017, מגדירים וקובעים מהו ייפוי כוח מתמשך, כיצד לערוך אותו, מי רשאי לערוך את המסמך המשפטי הייעודי ומה המגבלות החלות על מיופה הכוח.

באופן כללי, ייפוי כוח מאפשר לאדם בגיר, מעל 18, לקבוע מי יטפל בענייניו העתידיים, אם וכאשר האדם אינו יכול לטפל בהם בעצמו, למשל במצב סיעודי חמור, מחלה קשה, הדרדרות פתאומית במצב בריאותי, תאונה חמורה וכיוצא בזה.

כלומר, ניתן למנות אדם בגיר מעל גיל 18 שידאג ויהיה מוסמך לקבל החלטות בענייני רכוש, בריאות וכספים, וכן בעניינים אישיים נוספים כמו מקום מגורים, במקום האדם שאינו מסוגל לקבל החלטות אלה באופן עצמאי.

למה חשוב לערוך ייפוי כוח מתמשך לא רק עבוד בני הגיל השלישי?

מאחר שאף אדם אינו חסין בפני מצבים שבהם עלולים לאבד את היכולת לקבל החלטות בנושאים אישיים, כספיים ורפואיים, חשוב להיערך למצבים אלו, ואין כמו תקופת הקורונה או למרבה הצער המלחמה האחרונה שפקדה את מדינת ישראל, כדי להבין כיצד בריאותו של האדם עלולה להידרדר במהירות ולפגוע ביכולותיו לקבל החלטות הנוגעות לחייו ולבריאותו.

רבים מהישראלים עורכים צוואה כדי להיערך מראש למקרה מוות ועל מנת לוודא כי רכושם יחולק בהתאם לרצונם החופשי במקרה של מוות. לכן נשאלת השאלה מי ידאג לענייני האדם כאשר הוא אינו יכול לדאוג לענייניו באופן עצמאי ועליו להסתייע בילדיו, קרובי משפחתו ומכריו.

למרבה המזל, התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נכנס לתוקף בשנת 2016, וכיום כל אדם בגיר רשאי לערוך מבעוד מועד ייפוי כוח מתמשך.

מסמך ייפוי כוח מתמשך הוא הפתרון המאפשר לכל אדם למנות מראש מי יחליט על ענייניו במצבים שבהם הוא מאבד את יכולת השיפוט שלו ואת כושרו ו/או צלילותו להחליט על כלל ענייניו האישיים, הרכושיים והבריאותיים.

בתוך כך, ניתן לערוך את המסמך המשפטי ולמנות ממונה שידאג רק לעניינים אישיים, או רכושיים או רפואיים.

לדוגמא, יתכן גם מצב של הורה יחידני, גבר או אשה, אשר מגדל לבד את ילדיו, ובמקרה שחלילה יקרה לו משהו, לא יהיה מי שיקח אחריות על הילדים הקטינים למשל.

ייפוי כח מתמשך יכול לפתור את הבעיה, שכן האפוטרופוס הטבעי יכול לקבוע מי יהיה אחראי על הקטינים וימשיך לדאוג להם במקרה שחלילה אותו הורה לא יהיה כשיר לפתע.

מהם הנושאים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים:

ייפוי הכוח מתייחס לרווחת האדם הממנה, כולל קבלת החלטות לגבי החלפת מקום מגורים בהתאם לצורך, דאגה לשעות הפנאי של הממנה, שיקום, תעסוקה, צרכים יומיומיים וכדומה.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים:

ייפוי הכוח מתייחס לטיפול בנכסיו של הממנה, כולל כספיו והתחייבויותיו, ניהול חשבון בנק, נכסי נדל"ן והשקעות. עינינים רכושיים יכולים להיות בכל נושא הקשור לכסף, מקרקעין או זכויות כספיות.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים:

ייפוי הכוח מתייחס לצרכיו הרפואיים של הממנה, לרבות קביעת תור ובדיקה אצל רופא, קבלת החלטות בענייניו הרפואיים של הממנה, מתן טיפולים מאריכי חיים במידת הצורך, או להפך, קביעה כי אלו לא ינתנו והכל עפ"י החלטתו של הממנה.

מי רשאי לערוך את המסמך?

 • תושב ישראל.
 • בגיל (מעל גיל 18).
 • מי שמבין את משמעות מסמך ייפוי הכוח והוא צלול וכשיר משפטית על מנת לחתום עליו.

מי יכול להתמנות כמיופה כוח (ממונה)?

 • אדם פרטי (לא תאגיד).
 • בגיר מעל גיל 18.
 • אדם שלא מונה לו אפוטרופוס ואין ייפוי כוח מתמשך בתוקף הנוגע לענייניו.
 • מי שאינו עורך דין או בעל מקצוע שבפניו נערך ונחתם מסמך ייפוי הכוח המתמשך.
 • נדרשת הסכמה של האדם לשמש כמיופה כוח.

החוק מאפשר למנות מיופה כוח אחד או יותר, ויש לקבוע מראש האם מיופי הכוח יפעלו יחד או בנפרד ומה הסמכויות ותחומי האחריות של כל אחד מהם.

ניתן לכלול במסמך הנחיות מקדימות או הוראות שונות כמו שכר למיופה הכוח הממונה, החזר הוצאות, מקום מגורים עתידי, כניסה לתוקף של ייפוי הכוח, פקיעת ייפוי הכוח ועוד.

איך לערוך ייפוי כוח מתמשך?

יש לערוך את המסמך המשפטי אך ורק על ידי עורך דין המוסמך על ידי משרד המשפטים ושעבר הכשרה מקצועית בנושא זה.

זה המקום לציין כי עורך הדין שהוכשר ועורך את יפוי הכח חל אליו איסור לערוך יפוי כח כאשר יש לו עינין אישי.

במקרה כזה מומלץ לפנות לעורך דין אחר שאינו קשור בקשר משפחתי או אחר למיופה הכח. כדאי לבדוק את רשימת עורכי הדין המוסמכים לערוך ולחתום על מסמך זה באתר של משרד המשפטים.

את ייפוי הכוח המתמשך ניתן לערוך במשרדו של עורך הדין או בבית הלקוח, כאשר ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים ניתן לערוך גם בפני בעל מקצוע טיפולי.

במהלך הפגישה עורך הדין מעניק הסברים למיופה הכוח על משמעות המסמך והשלכותיו, כולל אחריות וסמכויות, והמיופה נדרש לחתום בפניו על הסכמה לשמש מיופה כוח.

בסיום עריכת המסמך והטופס המקוון, הממנה, מיופה הכוח ועורך הדין חייבים לחתום על המסמך, ויש להפקיד את המסמך אצל האפוטרופוס הכללי.

לסיכום, לעריכת ייפוי כוח מתמשך יש יתרונות מהותיים אם וכאשר אדם מאבד את כשירותו המשפטית ויכולתו לקבל החלטות הנוגעות לענייניו.

חשוב לציין יפוי כח מתמשך מומלץ לא רק לאנשים בגיל השלישי.

ללא ייפוי הכוח המתמשך יש למנות אפוטרופוס במצב של אי כשירות משפטית, אך זהו הליך מורכב ולא פעם בני המשפחה נקלעים למריבות ולסכסוכים בכל הקשור לזהות האפוטרופוס.

למידע נוסף ולייעוץ משפטי בנושא ייפוי כוח מתמשך לאנשים שאינם בני הגיל השלישי – אנא צרו קשר עם משרד עורכי דין איריס מורנו בחולון והסביבה!

בעל תוקף משפטי שמחייב - יפוי כח מתמשך
בעל תוקף משפטי שמחייב – יפוי כח מתמשך
ייכפוי הכוח המתמשך מתאים עבור נושאים רכושיים, רפואיים וגם אישיים
ייכפוי הכוח המתמשך מתאים עבור נושאים רכושיים, רפואיים וגם אישיים