ייפוי כוח מתמשך בענייני כסף

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי מחייב המאפשר לכל אדם בגיר וכשיר מבחינה משפטית לקבוע מי ימונה מטעמו לנהל את ענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים, כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת בעצמו.

האדם, שנקרא הממנה, בוחר מרצונו החופשי, כאשר הוא עדיין כשיר מבחינה משפטית וקוגנטיבית ויכול לקבל ולבצע החלטות, מי יטפל בענייניו כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת בעצמו בשל הידרדרות במצבו מסיבה זו או אחרת, למשל דמנציה, תאונה, מוגבלות נפשית וכו'.

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, הסדיר את נושא ייפוי הכוח המתמשך.

לכן, בעקבות תיקון 18 לחוק, כיום יש 3 אפשרויות לעריכת הסדר שמטרתו לסייע לאדם המתקשה לנהל את ענייניו האישיים, הכספיים והרפואיים, וההסדרים הקיימים הינם:

 • ייפוי כוח מתמשך.
 • אפוטרופסות.
 • קבלת החלטות נתמכת.

הממנה רשאי למנות מיופה כוח באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך, ובאפשרותו לתת את ייפוי הכוח לכלל ענייניו (כלומר עניינים אישיים, רכושיים ורפואיים) או רק לחלק מענייניו.

עורכת דין איריס מורנו הכינה עבורכם סקירה מהירה בנושא של ייפוי כוח מתמשך בעניינים רכושיים בלבד!

מה זה ייפוי כוח מתמשך בעניינים רכושיים?

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובעות מהו מסמך ייפוי כוח מתמשך וכיצד יש לערוך אותו.

כאמור, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בעל תוקף משפטי מחייב שבו אדם בגיר וכשיר מבחינה משפטית ממנה אדם מטעמו לנהל את ענייניו כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת.

החוק מאפשר לערוך ייפוי כוח לכל ענייני האדם או לחלקם, ולא פעם מעוניינים לערוך מסמך הנוגע רק לעניינים כספיים.

בעת עריכת ייפוי כוח בעניינים רכושיים וכספיים בלבד יש לתת את הדעת על הנושאים החשובים הבאים:

 • מתי יכנס לתוקף ייפוי הכוח המתמשך בעניינים רכושיים של הממנה.
 • האם לקבוע מראש מתי ייפוי הכוח יפקע מעצמו ובאיזה תנאים.
 • האם מיופה הכוח יהיה רשאי לנהל את נכסי הנדל"ן של הממנה, לרבות מכירה, השכרה, העברת נכס לאחד מבני המשפחה וכו'.
 • אילו סמכויות להעניק למיופה הכוח על מנת לנהל את עסקיו של הממנה.
 • מה לעשות ברכבים של הממנה אם ייפוי הכוח יכנס לתוקף?
 • הוראות לגבי ניהול חשבונות הבנק של הממנה, לרבות הגבלת משיכת כספים מחשבון הבנק.
 • הוראות ומגבלות על מיופה הכוח בכל הנוגע לחסכונות הפנסיוניים של הממנה.
 • האם מיופה הכוח רשאי לבצע השקעות בחשבון הממנה?
 • הוראות ומגבלות לגבי לקיחת ותשלומי הלוואות.
 • הוראות מיוחדות בנושאים כמו מתן תרומות או רכישת מתנות מרכוש הממנה.
 • סמכויות והוראות מיוחדות למיופה הכוח בענייני ההתחייבויות של הממנה.

מאחר שכל מקרה הוא ייחודי, חשוב לפנות לעורך דין מוסמך ומנוסה לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

ראוי לציין כי רשימת עורכי הדין המוסמכים לערוך מסמך זה מופיעה באתר משרד המשפטים, ורק עו"ד שעבר הכשרה מקצועית מיוחדת והוסמך על ידי משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי רשאי לערוך מסמך זה.

מי יכול לשמש כמיופה כוח בעניינים רכושיים?

ברוב המקרים הממנה בוחר בבן משפחה או באדם אחר הקרוב אליו כדי לנהל את ענייניו הרכושיים, אם וכאשר הוא לא יוכל לעשות זאת בעצמו.

בתוך כך, הממנה יכול לבחור בעל מקצוע, כמו רואה חשבון לניהול ענייניו הרכושיים, כל עוד הוא סומך עליו לשמש כמיופה כוח מטעמו, וכמובן שנדרשת הסכמה מבעל המקצוע לשמש כמיופה כוח.

כאשר עורכים את המסמך המשפטי הנוגע לניהול ענייניו הרכושיים של הממנה, חשוב לקבוע מספר איזונים ובלמים כדי לשמור על הרכוש ולהימנע מסכסוכים בתוך המשפחה.

לכן, הממנה יכול בכפוף לרצונו לדרוש פיקוח על מיופה הכוח על ידי האפוטרופוס הכללי, בדיוק כמו שקיים על אפוטרופוס הממונה לנהל את ענייניו של אדם מסוים.

בנוסף לזאת, נקבעו בחוק גורמים שונים הזכאים לקבל מידע על ייפוי הכוח המתמשך, ובהם בנקים וגופים פיננסיים, וזאת על מנת להבטיח את נכונות המסמך שהוצג בפניהם.

בנוסף, נקבעו מגבלות והנחיות מיוחדות על הסמכויות והפעולות שמיופה הכוח רשאי לבצע בענייניו הרכושיים ובענייניו האחרים של הממנה.

החוק קובע שמיופה הכוח חייב לפעול בהתאם לרצון הממנה, ומיופה הכוח אינו רשאי ולא מוסמך לבצע פעולות מסוימות אם אין הסכמה מפורשת של הממנה או ללא אישור מבית המשפט.

בנוסף, חשוב לדעת שיש פעולות הקשורות לרכוש, אשר לא יהיה ניתן לבצען ללא אישור של בית משפט.

החוק עצמו מסביר מהן הפעולות האלו, שלרוב קשורות במקרקעין, במכירת בית או פעולה שהיא מאוד גדולה, אשר כדי לבצעה על ידי מיופה הכח יהיה צורך באישור של בית משפט.

לסיכום, עורכת דין איריס מורנו מחולון מתמחה בעריכת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו של האדם או רק לחלקם.

למידע נוסף, לייעוץ משפטי בנושא ולתיאום עריכת המסמך – צרו קשר עם משרד עורכת דין איריס מורנו!

טיפול בכל הענייני הכספיים או לפחות בחלקם
טיפול בכל הענייני הכספיים או לפחות בחלקם
חושבים ומחשבים עתיד נכון וראי על ידי ייפוי כוח מתמשך
חושבים ומחשבים עתיד נכון וראי על ידי ייפוי כוח מתמשך