עו"ד איריס מורנו מסבירה מהי צוואה נוטריונית?

חוק הירושה מאפשר לכל אדם כשיר מבחינה משפטית לערוך צוואה, באחת מ-4 דרכים, בכתב, בעדים, בפני רשות או בעל פה.

ההחלטה כיצד לערוך את הצוואה נתונה לשיקול דעתו של האדם.

אחת מהאפשרויות לערוך צוואה היא בפני רשות, כלומר המצווה מגיש או עורך את צוואתו בעזרת גורם רשמי (נציג הרשות) כמו שופט בבית המשפט, חבר בבית דין דתי, רשם בבית המשפט, הרשם לענייני ירושה או נוטריון.

 • מהי צוואה נוטריונית?
 • למי צריך לפנות?
 • האם הנוטריון עורך את הצוואה בעצמו או שיש לפנות לעורך דין כדי להכין צוואה?
 • מה היתרונות של צוואה נוטריונית על פני צוואה רגילה?
 • האם צוואה נוטריונית יקרה יותר מצוואה רגילה הנעשית על ידי עורך דין?

עורכת דין ונוטריון איריס מורנו הכינה מדריך מקצועי בנושא:

מהי צוואה נוטריונית?

כאמור, יש 4 דרכים חוקיות לערוך צוואה, ואחת מהאפשרויות היא צוואה בפני רשות. את הצוואה מגישים לגורם רשמי שיכול להיות שופט, חבר בבית דין דתי, רשם לענייני ירושה, רשם בבית המשפט או נוטריון.

סעיף 22 לחוק הירושה קובע את האפשרות לערוך צוואה בפני רשות, וסעיף 22(ז) לחוק קובע כי המעמד של נוטריון מקביל למעמד של רשות (שופט), על כן צוואה נוטריונית נחשבת כצוואה שנערכה בפני רשות.

כדאי לדעת כי אישור נוטריוני לצוואה מהווה ראיה מספקת בהליכים המתקיימים בבתי המשפט, ואין צורך בראיה נוספת, לכן בתי המשפט לענייני משפחה אינם מורים בנקל על ביטול צוואה נוטריונית.

יש שתי דרכים לערוך צוואה בפני רשות:

 • המצווה אומר את דברי צוואתו בעל פה בפני גורם רשמי כמו נוטריון.
 • המצווה מגיש צוואה כתובה לנוטריון (או לגורם רשמי אחר).

דרישות החוק לעריכת צוואה נוטריונית

יש לערוך את הצוואה הנוטריונית בהתאם לדין הנוטריוני ועל פי הוראות סעיף 22 לחוק הירושה.

הנוטריון חייב לבדוק האם הצוואה עומדת בכל הדרישות וההוראות שנקבעו בדיני הירושה וההוראות הכלליות שנקבעו בדין הנוטריוני.

הדרישות המהותיות שחלות על הנוטריון בעת עריכת הצוואה הנוטריונית הן:

 • הנוטריון חייב לאמת את זהות המצווה שניצב בפניו באמצעות תעודה מזהה ולפי המפורט בתקנות. הנוטריון יצרף העתק של צילום התעודה המזהה לעותק שנשאר בידיו.
 • הנוטריון חייב לברר את כשירותו המשפטית של המצווה ולבדוק האם המצווה מבין את משמעות הפעולה והאם הוא פועל מרצונו החופשי ואינו מושפע או מופעל עליו לחץ של אדם אחר.
 • אם המצווה מרותק למיטתו או מאושפז בבית החולים, הנוטריון חייב לדרוש אישור רפואי שהוצא ביום עריכת הצוואה, והאישור נועד להוכיח את הכשירות המשפטית של המצווה.
  יש נוסח קבוע לאישור הרפואי הרלוונטי המופיע בתוספת הראשונה לתקנות.

נוהל עריכת צוואה נוטריונית

 • המצווה (המוריש) יאמר את דברי צוואתו בעל פה בפני הנוטריון. המצווה יכול להגיש את צוואתו בכתב או שהנוטריון ירשום את דברי צוואת המצווה, בהתאם להוראות סעיף 22(א) לחוק הירושה.
 • הנוטריון חייב להקריא את הצוואה בפני המצווה.
 • המצווה חייב להצהיר בפני הנוטריון כי זו אכן צוואתו, בהתאם להוראות סעיף 22(ב) לחוק הירושה.
 • המצווה רשאי לקרוא את צוואתו או את התרגום שלה בעצמו, במקום הקראת הצוואה על ידי הנוטריון, בכפוף לסעיף 22(ד) לחוק.
 • הנוטריון חייב לאשר בכתב על גבי הצוואה שדבריו של המצווה הוקראו בפני המוריש או שהמצווה קרא את צוואתו בעצמו והצהיר כי זו צוואתו, בהתאם לסעיף 22(ב) לחוק.
 • הנוטריון יחתים את המצווה על הצוואה, פעולה זו אינה חובה על פי הדין הקיים.

עריכת צוואה נוטריונית בשפה זרה

יש 3 אפשרויות לעריכת צוואה נוטריוניות בשפה זרה:

 1. עריכת צוואה בשפה המובנת על ידי הנוטריון והמצווה. אם עורכים את הצוואה בשפה שאינה אנגלית מומלץ לצרף תרגום שלה בעברית או ערבית.
 2. עריכת הצוואה בשפה שאינה מובנת לנוטריון אך היא מובנת למצווה. תקנה 7(א) מחייבת לצרף תרגום בכתב של הצוואה בשפה המובנת לנוטריון, ויש לצרף לתרגום תצהיר של המתורגמן על שליטתו בשפה ונאמנות התרגום.
 3. עריכת צוואה בשפה המובנת לנוטריון ושאינה מובנת למצווה. תקנה 7(ב) מחייבת כי הצוואה תתורגם לשפה המובנת למצווה על ידי הנוטריון עצמו או על ידי מתורגמן. יש לצרף אישורים מתאימים בהתאם לתקנה.

אין לערוך צוואה בשפה שאינה מובנת לנוטריון ולמצווה!

מה היתרונות של צוואה נוטריונית?

בית המשפט לענייני משפחה נותן משקל רב לצוואה נוטריונית, לכן קשה מאוד לתקוף אותה ולהביא לפסילתה.
לפי סעיף 19 לחוק הנוטריונים האישור של נוטריון מהווה ראיה מספקת בהליך המשפט ואין צורך בראיה נוספת.

כמו כן, המצווה לא נדרש להביא שני עדים לצרוך עריכת הצוואה, ולא חייבים להדפיס אותה.

יתרון נוסף לצוואה מסוג זה הוא מניעת סכסוכי משפחה וקרבות בין היורשים.

מומלץ להפקיד עותק של הצוואה הנוטריוניות בלשכת הרשם לענייני ירושה, למרות שאין חובה לעשות כך.

מחיר צוואה נוטריונית

ראוי לציין כי שכר הטרחה לנוטריון הוא תשלום רק עבור אימות הצוואה הנוטריונית ואינו כולל תשלום לעורך דין עבור עריכת הצוואה עצמה.

תקנות הנוטריונים קובעות את שכר הטרחה של נוטריונים, ונכון לשנת 2023 המחיר הוא 277 ₪ (מחיר עבור חתימת אדם יחיד על צוואה נוטריונית), ויש לשלם 138 ₪ עבור חותם נוסף לצוואה זוגית.

הנוטריון מספק לאחר החתימות העתק של הצוואה, ועבור כל העתק נוסף יש תוספת תשלום של כמה עשרות שקלים.

לייעוץ משפטי ולעריכת צוואה נוטריונית – אנא פנו עוד היום למשרד עורכת דין וכן נוטוריון  איריס מורנו בחולון.

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. מומלץ לפנות לעורך דין לצורך ייעוץ מקצועי, ייצוג וליווי משפטי.