מזונות אישה – המדריך המלא לשנת 2022 | עורכת דין איריס מורנו

 • מתי אישה זכאית למזונות מבעלה?
 • כיצד קובעים את גובה מזונות האישה?
 • האם כל אישה זכאית למזונותיה?

 

עורכת דין איריס מורנו הכינה עבורנו מדריך בנושא:

אישה נשואה זכאית לקבל מזונות מבעלה, כל עוד הם נשואים, והמזונות משולמים עד מועד הגירושין או עד מועד מתן פסק דין לגירושין בין בני הזוג על ידי בית הדין הרבני.

הכלל המנחה לקבלת מזונות אישה אצל בני זוג יהודים אשר התחתנו ברבנות וכדת משה בישראל הוא שאישה נשואה זכאית לקבל מזונות מבעלה בסכום המאפשר לה לשמור על רמת החיים כפי שהיה בעת חייהם המשותפים כבני זוג, וזאת עד מתן הגט, למעט מקרים עליהם נרחיב בהמשך.

חשוב לציין כי נשים רבות בישראל תלויות בבעל לפרנסתן.

הכלל המנחה לקבלת מזונות אישה הוא "עולה עימו ואינה יורדת".

לבעל יש מספר חובות כלפי אשתו ע"פ דין תורה, ואחת מחובותיו העיקריות הוא לשאת במזונות האישה, כלומר עליו לפרנס אותה, למעט מקרים חריגים כמו אישה שבגדה בבעלה, אישה מורדת בבעלה או אישה שעזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת.

אמנם, במציאות של היום נשים רבות עובדות ויכולות להתפרנס בכוחות עצמן, אך החיוב של הבעל לשאת במזונות האישה שריר וקיים עדיין.

 

מי זכאית למזונות אישה?

ראוי לציין כי החיוב האזרחי בתשלום מזונות אישה נקבע בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט-1959.

על פי החוק, הגבר חייב במזונות בת זוגו לפי הוראות הדין האישי.

החוק בישראל מכיר ב-4 מקרים שונים בהם האישה זכאית למזונות מבעלה, לפי הדת אליה האישה משתייכת:

אישה יהודייה נשואה כדת משה בישראל

אישה נשואה זכאית למזונות מבעלה כל עוד בני הזוג נשואים, אלא אם האישה בגדה בבעלה, עזבה את ביתה ללא סיבה מוצדקת או שהיא עובדת וההכנסה שלה מספיקה לצרכיה. המזונות ישולמו לאישה עד מועד הגירושין או עד מתן פסק דין לגירושין ע"י בית דין רבני.

אישה מוסלמית נשואה לפי הדין השרעי

אישה נשואה לפי הדין השרעי זכאית למזונותיה אם הנישואים תקפים וכל עוד היא לא עזבה את ביתה מסיבה לא מוצדקת ולא הוכרזה כמורדת בבעלה.

הדין השרעי קובע כי האישה זכאי למזונותיה מבעלה גם אם היא עובדת ומסוגלת לכלכל את עצמה, ובנוסף הדין השרעי קובע כי אין לבעלה זכות בכספיה.

 

בני זוג חסרי דת

בני זוג המוגדרים כחסרי דת שלא משתייכים לאחת מהעדות הדתיות שיש להן בית דין מוכר במדינת ישראל, זכאים למזונות לפי חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט-1959.

 

זוגות מעורבים או שאינם משתייכים לעדה דתית מוכרת

הדין האישי אינו מכיר בנישואים של זוגות מעורבים (בני זוג שאינם משתייכים לאותה דת), אך להסכם הנישואים, בדרך כלל נישואים אזרחיים בחו"ל, יש תוקף משפטי כלפי המדינה על כן בית המשפט לענייני משפחה יכול לפסוק לאישה מזונות "חוזיים".

 

מי אינה זכאית למזונות אישה?

 • אישה עובדת אינה זכאית למזונות, למעט מקרים מסוימים.
  בפסיקת מזונות אין חובה החלה על האישה לצאת לעבוד, ואם האישה מחליטה לעבוד הבעל רשאי להגיד "צאי, מעשה ידייך במזונותייך", אך הוא אינו יכול לדרוש ממנה לצאת לעבודה.
 • חשוב לציין כי אישה מוסלמית זכאית למזונותיה גם אם היא עובדת.
 • האישה זנתה תחת בעלה, כלומר בגדה בו. ראוי לציין כי יש להציג הוכחות חותכות בפני הערכאה השיפוטית כדי לשלול את מזונות האישה.
 • האישה עזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת.
  הערכאה השיפוטית בוחנת כל מקרה לגופו, מאחר ויש מקרים שבהם האישה עזבה את הבית עקב אלימות, יחס מבזה ועוד ובמקרים אלו למרות שעזבה את הבית תהיה זכאית למזונות.
 • האישה מורדת בבעלה, היא אינה מסכימה לקיום יחסי אישות עם בעלה. הערכאה השיפוטית בודקת מה הסיבה של אי קיום יחסי אישות ולעיתים יוחלט לחייב את הבעל במזונות אישה.
 • האישה גורמת לבעלה לעבור על כללי הדת באופן מכוון.

 

עד מתי הבעל חייב בתשלום מזונות אישה?

החוק מחייב את הבעל לשלם מזונות אישה עד הגירושין או עד מתן פסק דין לגירושין בבית המשפט לענייני משפחה.

איך קובעים את גובה התשלום?

סכום התשלום בגין מזונות אישה נקבע לפי הכלל המנחה:

"עולה עימו ואינה יורדת עימו".

בקביעת התשלום מתייחסים לעושרו ולמעמדו החברתי של הבעל וכן למעמד האישה.

התשלום יכול להיות גבוה לאין שיעור מסכום תשלום המזונות עבור הילדים.

למעשה, התשלום של מזונות האישה אמור לכסות את כל צורכי האישה, לרבות שכר דירה או משכנתא, הוצאות דיור, מזון, ביגוד, הנעלה, הוצאות רכב, איפור, חוגים, לימודים וכו'. 

אם יש לאישה דירה בבעלותה, חסכונות ורכוש אחר, הנכסים לא משפיעים על חישוב סכום המזונות לאישה, והיא אינה מחויבת לממש נכסים כדי לדאוג לחייה היומיומים.

אם יש לה הכנסות מאותו רכוש הנמצא בבעלותה, למשל שכר דירה, הערכאה השיפוטית תתייחס לכך בעת חישוב המזונות.

ישנם שלושה כללים מרכזיים המשפיעים על חישוב סכום המזונות לאישה:

כיצד לממש זכויות עבור המזונות?
כיצד לממש זכויות עבור המזונות?
 • הכנסות הבעל.
 • צורכי האישה כמו דיור, מזון, ביגוד וכו'.
 • הכנסות האישה אם ישנם כמו משכורת, רווח מנכסים ועוד.

 

 

מימוש הזכות למזונות אישה

אישה יכולה להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה או אל בית הדין הדתי, לפי הדת אליה היא משתייכת.

אם הבעל הקדים אותה והגיש תביעה לגירושין תוך כריכת נושא המזונות, האישה אינה יכולה להגיש את תביעתה בבית המשפט לענייני משפחה.

מקובל לחשוב שבבית הדין הרבני פוסקים מזונות אישה נמוכים יותר לעומת הפסיקות בבית המשפט לענייני משפחה, יחד עם זאת לעיתים בית הדין הדתי יפסוק סכום גבוה יותר.  

אם האישה נשואה בנישואים מעורבים או שהיא מוגדרת כחסרת דת, עליה להגיש את התביעה לבית המשפט לענייני משפחה.

יש להגיש את התביעה ע"פ כללי הסמכות המקומית, לכן יש להגיש את התביעה לבית הדין הדתי או לבית המשפט לענייני משפחה בהתאם למקום המגורים המשותף של בני הזוג. אם בני הזוג לא חיים ביחד יש להגיש את התביעה לבית הדין בהתאם למקום המגורים המשותף האחרון.

בכתב התביעה יש לפרט על מהות התביעה והסעדים המבוקשים, להוסיף מידע עובדתי על חיי הנישואים ולידת הילדים, לציין בפירוט את צורכי האישה ולצרף מסמכים רלוונטיים וטיעונים משפטיים מהותיים.

בנוסף לכך יש לפרט בכתב התביעה מהי הכנסת התובעת, הכנסת הבעל ורמת החיים של המשפחה.  כמו כן, יש לשלם אגרות שונות בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הדתי.

מישהו שילווה אתכם בתהליך המורכב הזה
מישהו שילווה אתכם בתהליך המורכב הזה

 

 

 

 

חשוב לדעת:

 • אם הבעל לא מקיים את פסק הדין או את ההחלטה למזונות זמניים, האישה יכולה לפתוח נגדו תיק מזונות בהוצאה לפועל או להגיש תביעה לקצבת מזונות דרך המוסד לביטוח לאומי.
 • האישה יכולה לקבל סעד זמני במקביל להליכים בתביעת המזונות, כלומר באפשרותה לקבל מזונות זמניים.
 • אין זכאות לתשלום רטרואקטיבי.
 • אפשר להגיש תביעה משותפת הכוללת מזונות ילדים ומזונות אישה.

פני עוד היום למשרד עורכת דין איריס מורנו בחולון המתמחה בייעוץ, ייצוג וליווי משפטי במקרים של תביעת מזונות אישה ובמקרים מורכבים נוספים הנוגעים לדיני משפחה וירושה.

השאירי פרטים ליצירת קשר כאן באתר או התקשרי אלינו בטלפון:

6033013 – 03

עושים סדר בסכומים
עושים סדר בסכומים