מהו המרחק שמותר להורה גרוש לעבור בגירושין? 

החיים הם דינמיים ולא פעם אחד מן ההורים הגרושים מעוניין להעתיק את מקום מגוריו, מסיבות שונות כמו שיפור פרנסה, ענייני קריירה ותעסוקה, זוגיות חדשה וכו'.

מעבר מקום מגורים של ילד להורים גרושים או הורים שחיים בנפרד נחשב לנושא עקרוני ומהותי בחיי הילד, לכן זו החלטה שחייבת להיעשות בידיעת ובהסכמת שני ההורים.

חשוב לציין כי גם ההורה שיש לו זמני שהות נרחבים, אינו רשאי להחליט על דעת עצמו על מעבר מקום מגורים של הילדים.

יחד עם זאת, לכל אדם יש זכות לבחור היכן לגור, אך כאשר ההורים גרושים ההחלטה להעתיק את מקום המגורים הינה מורכבת יותר.

לכן, החוק בישראל מתייחס למצב שבו אחד מההורים מבקש לשנות את מקום מגוריו, והדין קובע כי ההורה שמעוניין לשנות את מקום מגוריו חייב לעשות זאת אך ורק בידיעת ובהסכמת ההורה השני.

בהיעדר הסכמה בין ההורים הגרושים, ההורה שמבקש להעתיק את מקום מגוריו נדרש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה (או לבית הדין הרבני), להגיש בקשה מפורטת ומנומקת, ועליו לקבל אישור מהערכאה השיפוטית.

העתקת מקום מגורים לאחר הגירושין

עו"ד איריס מורנו מסבירה לנו כי בשנים האחרונות החלו בתי המשפט לענייני משפחה לנקוט בגישה אקטיבית יותר בנושא זה, והכלל שמנחה הוא טובת הילד.

לכן, בשנים האחרונות ניתן לראות גישה חדשה בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה לפיה בית המשפט מוציא צו המורה להורה שעבר עם ילדיו למקום מגורים מרוחק, ללא הסכמת ההורה השני, לחזור למקום המגורים הקודם.

חשוב לזכור כי סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, קובע כי שני ההורים הם אפוטרופסים של ילדיהם לכן חלות עליהם חובות וזכויות לדאוג לצורכי הקטין, כולל חינוך, לימודים, בריאות, הכשרה לעבודה וכדומה. בנוסף החוק קובע כי לאפוטרופוס יש רשות להחזיק בילד הקטין ולקבוע את מקום מגוריו.

בתוך כך, אם ההורה, בדרך כלל ההורה שיש לו זמני שהות מורחבים יותר עם הילדים, מעוניין להעתיק את מקום מגוריו יש התנגשות בין שתי זכויות חשובות – הזכות של ההורה לקבוע את מקום מגוריו לבין הזכות של ההורה השני להישאר קרוב למקום מגורי ילדיו על מנת לראות אותם לעתים תכופות.

הורה גרוש שעובר למקום רחוק

לא פעם ההורה מעוניין לעבור למקום מגורים מרוחק, בדרך כלל מסיבות כמו שיפור הפרנסה, ענייני קריירה, מגורים קרוב לבן זוג חדש או רצון לעבור למקום מגורים המבטיח מוסד חינוכי טוב ואיכותי יותר לילדיו. 

אגב, הדילמה קיימת לגבי כל אחד מן ההורים, גם זה שהאחריות ההוריות שלו או זמני השהות שלו פחותים  והוא מעוניין לעבור למקום מגורים מרוחק.

הבעיה העיקרית במצב זה היא הפרדת הילדים מסביבתם הטבעית כאשר הם מגיעים לבקר את ההורה השני, בהתאם להסדרי זמני השהות שנקבעו בהסכם הגירושין, לכן ההורה המשמורן נאלץ לקחת על עצמו אחריות גדולה יותר לגידול הילדים, ויש לכך השלכות כלכליות.

גם במקרה זה, הערכאה השיפוטית מכריעה בנושא בהתאם לעיקרון טובת הילד, תוך התייחסות להשלכות הנסיעה הארוכה העשויה להתיש את הילדים הקטינים ולבזבז את זמנם לריק.

לכן, בפסיקות העדכניות של בית המשפט לענייני משפחה בנושא מעבר מקום מגורים בגירושין, נוטים לאזן בין זכות הילד לקיים קשר רציף ויציב עם שני ההורים לבין זכותו של ההורה המשמורן לקבוע את מקום מגוריו ולפתוח בחיים חדשים, ולבין זכותו של ההורה השני שאינו מעוניין במעבר לשמור על קשר משמעותי על הילד.

מגבלות החלות על הורה המעוניין להעתיק את מקום מגוריו – האם יש רדיוס?

כאמור, לכל הורה גרוש או פרוד יש את הזכות לבחור את מקום מגוריו, אך בגלל ההשלכות של מעבר מקום מגורים על היחסים של הילד עם ההורה האחר, ישנן מספר מגבלות החלות על ההורה המשמורן:

  • ההורה המשמורן שמעוניין לעבור מקום מגורים עם ילדיו חייב לקבל את הסכמתו של ההורה השני.
  • המגבלות חלות על שני ההורים.
  • בית המשפט רשאי לבחון מחדש את חלוקת זמני השהות ואופן חלוקת המשמורת לאור מעבר מקום המגורים בגירושין.
  • אם בית המשפט סבור כי מעבר מקום המגורים ישפיע על הקשר בין הילד להורה השני, בסמכותו למנוע את מעבר המגורים של ההורה המעוניין להעתיק את מקום מגוריו.

האם מותר להורה גרוש לעבור לגור בחו"ל או לעשות רילוקיישן?

אם אחד ההורים מעוניין להגר למדינה זרה, הנושא מורכב יותר, ובית המשפט לענייני משפחה יכריע בסוגיה זו על פי עיקרון טובת הילד.

במצבים אלו ההורים לרוב מתקשים להגיע להסכמה ביניהם לכן הנושא יגיע לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה והשופטים בוחנים מהי טובת הילד  והאם יתאפשר להורה שאינו משמורן לשמור על קשר רציף עם ילדיו.

לסיכום נושא מעבר דירה ושינוי מקום מגורין בגירושין:

מעבר מקום מגורים בגירושין עשוי להיות נושא טעון מאוד בין ההורים הגרושים, ולרוב הנושא יגיע לפתחו של בית המשפט.

לכן, מומלץ להוסיף להסכם הגירושין סעיף המתייחס לסוגיה זו ולהגביל מראש את האפשרות של ההורים להעתיק את מקום מגוריהם, ללא הסכמה בכתב של ההורה השני.

לייעוץ ולייצוג משפטי בנושא מעבר מקום מגורים בגירושין – אנא פנו עוד היום למשרד עורכת דין איריס מורנו בחולון.

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. מומלץ לפנות לעורך דין לצורך ייעוץ מקצועי, ייצוג וליווי משפטי.

האם מותר להורה גרוש לעבור דירה?
האם מותר להורה גרוש לעבור דירה?
האם מותגר להורה גרוש לעבור לגור בחו"ל?
האם מותגר להורה גרוש לעבור לגור בחו"ל?