מרוץ הסמכויות בגירושין – עורכת דין איריס מורנו

החוק בישראל מסמיך שתי ערכאות שיפוטיות לדון בענייני משפחה וגירושין:

בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני.

מאחר ששתי הערכאות השיפוטיות אינן מורשות לדון במקביל באותו נושא, נקבע כי הערכה השיפוטית הראשונה אליה הוגשה התביעה, תהיה הערכאה השיפוטית שבסמכותה לדון במחלוקת בין הצדדים.

עורכת דין דיני משפחה בחולון – איריס מורנו – מסבירה לנו כי מרוץ הסמכויות הוא מונח משפטי מוכר המתאר מצב שבו שני בעלי דין מסוכסכים, אשר באפשרותם לדון בסכסוך ביניהם בפני שתי ערכאות שיפוטיות שונות, פועלים בצורה מסויימת על מנת שהערכאה הטובה ביותר עבורם תדון בענינים.

לכן, במצב זה, יש לבעלי הדין אינטרס מובהק להגיש ראשונים את כתב התביעה לערכאה השיפוטית הנחשבת כעדיפה מבחינתם.

באופן כללי, כאשר מדברים על מרוץ הסמכויות בישראל בדרך כלל מתכוונים למרוץ הסמכויות בהליכי גירושין.

ברוב המקרים הליך מרוץ הסמכויות מתייחס לסכסוך של בני זוג הנמצאים בהליך גירושין,  וידוע כי בבתי הדין הדתיים בכלל, ובבתי הדין הרבניים בפרט, הנטייה היא לפסוק על בסיס ההלכה, ובדרך שמרנית יחסית, לעומת בתי המשפט לענייני משפחה שבוחנים את המקרה ופוסקים על בסיס תפיסה חילונית וליברלית יותר.

בפועל, גברים רבים מעדיפים, כמובן בעצת עורכי הדין שלהם, להגיש תביעה לבית הדין הרבני, בעוד הנשים מעדיפות לרוב להגיש תביעה בבית המשפט לענייני משפחה.

יחד עם זאת, עורכת דין איריס מורנו מציינת כי לא מדובר בהחלטה גורפת מאחר שיש מצבים שבהם עדיף לאישה להגיש תביעה לבית הדין הרבני מאחר ובמקרה שלה בית הדין הדתי יכול לשרת טוב יותר את האינטרסים שלה.

היכולת לקיים דיון בבית המשפט לענייני משפחה או בבית דין רבני

לעיתים מרוץ הסמכויות הוא  חשוב ומשמעותי בהליכי הגירושין.

היכולת להידון בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני בית הדין הרבני מחייבת התייחסות נכונה של בני הזוג המעוניינים להתגרש.

יש לציין כי בישראל קיימת תופעה ייחודית בה לשתי ערכאות שיפוטיות, אחת דתית ואחת אזרחית, ישנה סמכות מקבילה לדון במחלוקות וסכסוכים בענייני גירושין.

כתוצאה ממצב זה נוצר מרוץ הסמכויות בהליכי גירושין, ובעזרת עורכת דין מנוסה יש להחליט נכון מבחינה טקטית היכן להגיש את התביעה ובפני איזה ערכאה שיפוטית עדיף לגבר או לאישה לדון בעניינים השונים הכרוכים בהליך הגירושין.

בשנת 2019 בית המשפט העליון גרם לטלטלה של ממש בסוגיית מזונות קטינים, לאחר שהוא קבע בפסק דין תקדימי כי לבית הדין הרבני אין סמכות לדון בענייני מזונות ילדים.

חשוב לדעת כי במשך שנים רבות הייתה לבתי הדין הרבניים סמכות לדון גם בענייני מזונות ילדים, וידוע כי הפסיקה של בית הדין הרבני נוטה לטובת הגבר בעניינים אלו.

עוד לפני פסק הדין התקדימי בנושא זה, הוחלט בבית המשפט העליון על שוויון בנטל תשלומי מזונות ילדים.

כך נוצר מצב חדש מבחינת מרוץ הסמכויות, ויותר נשים מגישות את תביעת המזונות בבית הדין הרבני.

עד הפסיקה התקדימית, מרבית הנשים הגישו את התביעה בבית המשפט לענייני משפחה בשל העובדה שהמזונות שנקבעו בבית המשפט היו גבוהים יותר לעומת המזונות שנקבעו בבית הדין הרבני.

מה המשמעות של מרוץ הסמכויות בהליך גירושין?

יש משמעות לראשוניות
יש משמעות לראשוניות

ישנם הבדלים משמעותיים בין שתי הערכאות השיפוטיות העוסקות בענייני גירושין.

לכל הליך גירושין יש השלכות משמעותיות וכבדות משקל על כל אחד מבני הזוג, על כן המרוץ לסמכויות הפך למהותי בהליכי הגירושין בישראל.

לאור הפסיקות של שתי הערכאות השיפוטיות נוצר מצב שבו נשים רבות העדיפו לפנות לבית המשפט לענייני משפחה מאחר שהוא פוסק על פי חקיקה אזרחית וליברלית יותר, בעוד שבית הדין הרבני פוסק על פי כללי ההלכה ובצורה שמרנית יותר.

המשמעות של מצב משפטי ייחודי זה היא שהתוצאה בתיק יכולה להסתיים באופן שונה לחלוטין, בהתאם לערכאה השיפוטית אליה הוגשה התביעה.

כאמור, במשך שנים רבות הגברים נטו לפנות בהליכי הגירושין אל בתי הדין הרבניים והנשים העדיפו להגיש תביעה ולנהל את התיק בבתי המשפט לענייני משפחה.

מציאות זו השתנתה בשנים האחרונות וכיום החלוקה כבר אינה גורפת לצד זה או אחר.

עורכת דין מנוסה בוחנת כל מקרה לגופו כדי לסייע לאישה או לגבר לבחור נכון את הערכאה השיפוטית על מנת להגן על האינטרסים באופן מיטבי.

כמו כן, חשוב לזכור כי אין אפשרות יותר להגיש את התביעה לפני הגשת בקשה ליישוב הסכסוך (אולי כדאי לעשות הפניה למאמר של ישוב סכסוך).

לכן במציאות של היום מי שמגיש ראשון את הבקשה ליישוב סכסוך מקבל את הזכות להגיש ראשון את התביעה.

חשוב לדעת כי גם אם מגישים את התביעה ליישוב סכסוך בבית המשפט לענייני משפחה, ניתן בסיום הליך זה לפתוח תיק בבית הדין הרבני, ולהיפך.

זו הסיבה מדוע מרוץ הסמכויות השתנה וכיום המרוץ בין בעלי הדין הוא מי יגיש ראשון את התביעה ליישוב הסכסוך.

למידע נוסף בנושא מרוץ סמכויות בגירושין ולייצוג משפטי בהליכי גירושין – צרו קשר עוד היום עם משרד עורכת דין איריס מורנו בעיר חולון.

2 בעלי דין מסוכסכים
2 בעלי דין מסוכסכים