מהו הליך פשיטת רגל? מהן מטרותיו וכיצד מיושם הליך פשיטת רגל בישראל? על כך ועוד בשורות שלפניכם.

פשיטת רגל היא למעשה הגדרה משפטית המעידה על חדלות פירעון מצידם של חייבים יחידים. הליך פשיטת רגל נועד בין היתר לאפשר לחייב להימנע מנקיטת הליכים מבצעיים (עיקולים, עיכוב יציאה מהארץ, פקודת מאסר וכו) המיושמים על ידי לשכות ההוצאה לפועל בשמם של הנושים, ומצד שני, הליך זה מיועד למטרות כינוס נכסיו של החייב, וזאת לצרכי חלוקתם באופן מוסדר בין נושיו.

הליכי פשיטת רגל בישראל

במדינת ישראל, הליכי פשיטת רגל מוסדרים באמצעות פקודת פשיטת רגל. פקודה זו מאפשרת לכל תושב ישראל מעל גיל 18 החייב סכום העולה על 16,490 שקלים (סכום זה מתעדכן מעת לעת), להיות ראשי בהגשת בקשה לפשיטת רגל, וכפועל יוצא מכך, לקבל הגנה משפטית במסגרת עיכוב ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדו.

הליכי פשיטת רגל מיושמים באמצעות מספר שלבים עיקריים: הגשת בקשה לפשיטת רגל, צו כינוס, הכרזת פשיטת רגל ו-הפטר. הליך זה מתנהל בבית המשפט המחוזי, והוא כרוך בלא מעט הגבלות המוטלות על פושט הרגל הכוללות בין היתר: מניעה ממשיכת שיקים מחשבון הבנק, מניעה משימוש בכרטיסי אשראי, מניעה מייסוד תאגיד ו/או מעורבות בתאגיד בצורה ישירה או עקיפה, איסור יציאה מן הארץ ועוד.

לאחר הגשת בקשה לפשיטת רגל לבית המשפט המחוזי, בית המשפט רשאי לפסוק על המשך ההליך או סיומו כבר בשלב זה. במידה והליכי פשיטת הרגל ממשיכים, בית המשפט מורה על צו כינוס שמטרתו לעכב את כל ההליכים המשפטיים העומדים כנגד החייב. באותו מעמד, נקבע לחייב (ברוב המקרים) גם סכום חודשי אותו הוא נדרש לשלם לכונס הרשמי, וזאת בהתאם לחקירות יכולת בעניינו.

ייעוץ משפטי לקראת הליכי פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל הינם הליכים משפטיים מורכבים ומסועפים, המחייבים אתכם בקבלת שירותי ייעוץ משפטי מטעמו של עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל בכלל ובתחום פשיטת רגל בפרט. היוועצות מוקדמת ככל הניתן עם עורך דין העוסק ומתמחה בליווי הליכי פש"ר (פשיטת רגל), תאפשר גם לכם לבחון את מכלול החלופות המשפטיות העומדות לרשותכם ואף להגן על מלוא הזכויות החוקתיות העומדות לרשותכם.