הגבלה על רישיון נהיגה הוצאה לפועל

הטלת הגבלה על רישיון נהיגה הינה צעד שננקט באמצעות ההוצאה לפועל לבקשת נושה, וזאת במקרים בהם החייב נחשב כבעל יכולת, אולם משתמט מתשלום חובותיו או כאשר החוב נוגע לתשלום מזונות.

הגבלה על רישיון נהיגה בהוצאה לפועל כוללת אפשרות למנוע את זכותו של החייב לקבלה, החזקה או חידוש של רישיון הנהיגה.

הטלת הגבלה על רישיון נהיגה – באילו מקרים?

הגבלה על רישיון נהיגה יכולה להיות מוטלת במקרים הבאים:

  • הוכח לרשם כי החייב הינו בעל יכולת, אולם הוא משתמט מתשלום החוב ללא הסבר וצידוק סבירים לאי התשלום וזאת כאשר החוב בהוצאה לפועל עולה על 500 ₪.
  • החוב נובע מאי תשלום מזונות וזאת למעט מקרים של חוב מזונות שהמוסד לביטוח לאומי אחראי לגבייתו על פי חוק המזונות.
  • החייב שהינו בעל יכולת, השתמט מתשלום חובותיו כאשר חלפו שישה חודשים ממועד הגשת האזהרה לחייב וחובותיו המצטברים עולים על 2,500 ₪.
  • חלפה שנה ממועד הגשת האזהרה לחייב והחוב המצטבר עולה על 500 ₪.

הליך הגבלה על רישיון נהיגה

הטלת הגבלה על רישיון נהיגה בהוצאה לפועל הינה צעד הננקט כנגד החייב ונועד להטיל סנקציה על חייב שלא משלם את חובותיו…

במידה והתקבלה החלטה על ידי רשם ההוצאה לפועל כי נקיטה בצעד זה הינה חיונית, הרי שיישלח מכתב התראה לחייב ובתוך 30 יום ממועד שליחת האזהרה, תיכנס ההגבלה לתוקף.

במידה והחוב נפרע במהלך תקופה זו, או שהחייב ישכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת, תבוטל ההחלטה.

 

הסרת מגבלה על רישיון נהיגה

הגבלה על רישיון נהיגה עלולה לפגוע בצורה משמעותית באפשרות החייב לנהל אורח חיים תקין.

ביטול ההגבלה אפשרי בכמה מקרים ומומלץ להיעזר בייעוץ וייצוג משפטי מקצועי במטרה ללהסיר את ההגבלה.

ההגבלה תבוטל במקרים הבאים:

  • החוב נפרע.
  • הרשם מצא הסבר מניח את הדעת המצדיק את נסיבות העניין או לחילופין קיבל ערובה המאפשרת לו להסיר את ההגבלה.
  • לאחר שהחייב יגיע להסדר דרך תיק ההוצאה לפועל או ישירות עם נושה ורשם ההוצאה לפועל נוכח כי החייב מקיים את צו התשלומים ואת הוראות ההסכם בינו לבין הזוכה בעניין פירעון החוב, תבוטל ההגבלה.

הטלת הגבלה על רישיון נהיגה נתונה לשיקול דעתו של הרשם והוא ינקוט בצעד זה כאשר הוא משוכנע כי נסיבות העניין מצדיקות זאת.

בכל מקרה בו הוטלה הגבלה זו, הרי שניתן להגיש ערעור על החלטת הרשם.

ייעוץ, ייצוג וסיוע משפטי לחייבים

עורכת הדין איריס מורנו מתמחה בתחום חדלות פירעון והליכי הוצאה לרגל ופשיטת רגל.

משרדנו מעניק ללקוח ייעוץ וייצוג משפטי מתוך מסירות, מחויבות וחתירה להשגת התוצאה הרצויה מבחינתו.

עורכת הדין מורנו מספקת מעטפת משפטית רחבה ואפקטיבית לשם הסרת מגבלות ועיקולים הננקטים כנגד חייבים ושמה לה למטרה לסייע לחייבים לצאת מחובותיהם ולשוב לחיים תקינים.

    התייעצו איתנו עכשיו - איריס מורנו - משרד עורכי דין