עורך דין ייפוי כוח מתמשך – עו"ד איריס מורנו

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי חשוב המאפשר לכל אדם לקבוע מראש כיצד יטופלו ענייניו בעתיד ועל ידי מי, כאשר הוא לא יוכל לקבל החלטות ולטפל בענייניו בעצמו.

המסמך המשפטי מיועד לכל אדם בגיר מעל גיל 18 המעוניין לקבוע מיופה כוח (אחד או יותר) לטפל בענייניו בעתיד כאשר הוא לא יוכל לטפל בכך בעצמו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, למשל בגלל מחלות זקנה כמו דמנציה, ארוע מוחי, תאונה קשה, מוגבלות נפשית או שכלית הפוגעת בכושר השיפוט ועוד.

 • מה זה בדיוק ייפוי כוח מתמשך?
 • איך עורכים את המסמך המשפטי?
 • למי זה מתאים?
 • איך לבחור נכון את מיופה הכוח?
 • האם כל עורך דין מוסמך לערוך מסמך לייפוי כוח מתמשך?

עורכת דין איריס מורנו הכינה עבורכם מדריך בנושא ועונה על כל השאלות הנפוצות שלכם.

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

החוק בישראל מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 שמבין את המשמעות של ייפוי הכוח המתמשך ואת תוצאותיו לערוך ייפוי כוח.

המסמך המשפטי המחייב קובע מי יהיה מיופה הכוח של האדם, כיצד עליו לפעול בעניינים השונים ובאילו תחומים הוא רשאי לפעול ולקבל החלטות.

ניתן לערוך את המסמך לייפוי הכוח המתמשך  בעניינים אישיים, רפואיים ובענייני רכוש.

ניתן לקבוע במסמך המשפטי הנחיות ברורות ומדוייקות בנושאים מסוימים או להשאיר את קבלת ההחלטות הנוגעות לענייניו של האדם לשיקול דעתו של מיופה הכוח.

עו"ד איריס מורנו מציינת כי ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף כאשר האדם הממנה אינו יכול להבין יותר בנושא שלשמו הוא העניק את ייפוי הכוח.

יחד עם זאת, אם עורכים את ייפוי הכוח המתמשך לענייני רכוש בלבד, יש אפשרות לקבוע תנאים אחרים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח, גם אם האדם הממנה מסוגל להבין ולקבל החלטות בענייני רכושו.

ראוי לציין כי המסמך המשפטי מאפשר לכל אדם לתכנן את עתידו כאשר הוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות בעצמו בכל הקשור לענייניו האישיים, הרפואיים ולענייני רכושו.

באמצעות עריכת ייפוי הכוח המתמשך האדם יכול לקבוע איך ייראו חייו בעתיד אם הוא יגיע למצב שבו הוא אינו מסוגל לנהל את ענייניו בהיבטים שונים או שהוא לא יוכל לקבל החלטות הנוגעות לניהול ענייניו.

באמצעות המסמך המשפטי האדם יכול למנות אנשים שהוא סומך עליהם לשמש כמיופי כוחו ולפעול בשמו ועבורו בהיבטים מסוימים הנוגעים לחייו, כלומר ענייני רכוש, עניינים אישיים ועניינים רפואיים.

מי רשאי לערוך את המסמך?

על פי תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962הזכאות לעריכת ייפוי הכוח המתמשך ניתנת לאנשים הבאים:

 • כל אדם מעל גיל 18.
 • האדם מבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך ואת מטרותיו תוצאותיו.
 • אם מדובר באדם בעל מוגבלות החוק קובע שהאדם חייב להיות מסוגל להבין את המסמך, מטרותיו ותוצאותיו, בהינתן ההתאמות הנדרשות למצבו.

את המסמך המשפטי עורכים על גבי טפסים מיוחדים, בפני עורך דין אשר אין לו עניין אישי בייפוי הכוח.

יש לחתום על המסמך בפני עורך דין שעבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי ואתם מוזמנים לפנות למשרד עורכת דין איריס מורנו לעריכת ולחתימה על ייפוי כוח מתמשך.

לאחר עריכת המסמך המשפטי יש להפקידו במשרדי האפוטרופוס הכללי, אפשר באמצעות האתר המקוון פעולה אשר תעשה על ידי עורך הדין שערך את יפוי הכח.

מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

החוק בישראל מאפשר למנות לתפקיד מיופה הכוח את איש אמונו של הממנה, כאשר מיופה הכוח חייב להיות יחיד מעל גיל 18 ומי שאינו תאגיד.

בשונה מאפוטרופוסות לא ניתן כי עמותה תתמנה להיות מיופת כח.

ניתן למנות מיופה כוח אחד לכל העניינים המבוקשים או מספר מיופי כוח.

כמו כן, החוק מאשר למנות מיופה כוח חליפי וזאת במקרה והמיופה הכח הראשוני לא יוכל להמשיך בתפקידו, לקבוע את היקף הסמכויות ותחומי האחריות של כל מיופה כוח ולקבוע מה יקרה אם תהיה מחלוקת בין מיופי הכוח שמונו לתפקיד.

ראוי לציין כי מיופה הכוח חייב להסכים למינויו לתפקיד זה על ידי הממנה, ואין אפשרות להכריח אדם לשמש כמיופה כוח.

מטבע הדברים, בדרך כלל ממנים לתפקיד מיופה כוח את אחד מבני המשפחה (בן או בת זוג, הורים, ילדים), וניתן למנות גם אדם מומחה או בעל ניסיון מקצועי בעניינים מסוימים, לדוגמה עורך דין או רואה חשבון.

הממונה חייב לעמוד בקריטריונים שנקבעו בחוק.

מה המשמעות של ייפוי הכוח המתמשך בעניינים השונים?

ענייני רכוש

מיופה הכוח מקבל סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות בנכסיו ובכספיו של הממנה, כולל זכויות והתחייבויות וניהול חשבונות הבנק של האדם הממנה. מיופה כוח רשאי לנהל את חשבונות הבנק, להשקיע כספים, לרכוש ביטוחים, להפריש כספים לקרנות פנסיה והשתלמות, לנהל נכסי נדל"ן ונכסי מיטלטלין ועוד.

עניינים אישיים

מיופה הכוח מקבל סמכות לקבל החלטות ולפעול בשם הממנה בעניינים שאינם רכושיים, ועליו לדאוג לרווחת, איכות חייו וצרכיו היומיומיים של הממנה.

מיופה כוח יכול להחליט ולפעול בנושאים כמו סיפוק צרכים יומיומיים, מזון, ביגוד, בחירת מקום מגורים, שמירה על אורח חיים דתי ותרבותי, חוגים, תעסוקה, שיקום ועוד.

עניינים רפואיים

מיופה הכוח מקבל סמכות להחליט ולפעול בנושאים רפואיים הנוגעים לאדם הממנה, לדוגמה אישור לקיים ניתוח, בחירת רופא או מטפל, אשפוז, קבלת טיפולים רפואיים ועוד.

ניתן להגביל את ייפוי הכוח רק לנושא של טיפול ואשפוז פסיכיאטרי.

תהליך עריכת ייפוי כוח מתמשך

 • יש לפנות רק לעורך דין המוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך על ידי האפוטרופוס הכללי.
 • הממנה רשאי לכלול במסמך הנחיות מקדימות.
 • הממנה נדרש לאשר בפני עורך דין כי הוא מבין את משמעות המסמך, מטרותיו ותוצאותיו.
 • עורך הדין העורך את המסמך חייב להביא לידיעת האדם הממנה את המשמעות המשפטית של המסמך, עניינים שאפשר לכלול בייפוי הכוח המתמשך וחלופות אפשריות.
 • עורך הדין יגיש את ייפוי הכוח והמסכים הנדרשים באמצעות המערכת הממוחשבת שבאתר כשרות משפטית.
 • ניתן להוסיף מסמכים נוספים לבקשה כמו חוות דעת של מומחה בהתאם לצורך ועל פי עצת עורך הדין, נספח הנחיות מקדימות, טופס ויתור סודיות של מיופי הכוח, אישורים רפואיים ועוד.
 • במקרה של ייפוי כוח הכולל סעיף פסיכיאטרי כובל יש לצרף נספח א' חתום בפני פסיכיאטר.

לאחר עריכת המסמך, עורך הדין מפקיד את ייפוי הכוח המתמשך במשרד האפוטרופוס הכללי, באמצעות המערכת הממוחשבת.

הממנה רשאי להפקיד את המסמך בעצמו, לאחר הפקדת המסמך על ידי עורך דינו, באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית או באופן ידני במשרד האפוטרופוס הכללי הממוקם במחוז מגוריו.

לאחר הפקדת המסמך ובתום הטיפול בבקשה מקבלים אישור מהאפוטרופוס הכללי, והעתק של האישור יישלח גם לעורך הדין שטיפל בעריכת והפקדת המסמך.

אחת לשלוש שנים האפוטרופוס הכללי שולח תזכורת לממנה כדי לוודא שהוא אינו רוצה לשנות את ייפוי הכוח מסיבה זו או אחרת.

חשוב לציין כי החוק מגביל את אופן פעולתו של מיופה הכוח, יש פעולות המחייבות אזכור במסמך, יש פעולות שאסור לכלול במסמך ואין לבצע אותן גם אם יש להן אזכור, ויש פעולות המחייבות את אישור בית המשפט כדי לממש אותן.

על כן, חשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה בתחום זה וכדאי לפנות אלינו. משרדינו הם בעיר חולון.

משרדה של עורכת דין איריס מורנו מתמחה בייפוי כוח מתמשך ומציע ניסיון רב בניסוח והפקדת ההסכם. צרו איתנו קשר באמצעות הטלפון או האתר!

* האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. מומלץ לפנות לעורך דין לצורך ייעוץ מקצועי, ייצוג וליווי משפטי.

חשוב מאוד לעתיד שלכם
חשוב מאוד לעתיד שלכם
מכשיר משפטי חדש יחסית
מכשיר משפטי חדש יחסית